Za nami I Powiatowy Konkurs Wiedzy o ks. Stanisławie Staszicu

W środę, 5 czerwca 2019 roku, w auli szkolnej Zespołu Szkół nr 2, 23 uczniów szkół z powiatu hrubieszowskiego wzięło udział w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o ks. Stanisławie Staszicu.

Reklamy

 

Uczestnicy mieli za zadanie wykazać się znajomością biografii i działalności wybitnego myśliciela okresu oświecenia, autora dzieła m. in. „Przestrogi dla Polski”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Hrubieszowskiego – panią Marylę Symczuk, Burmistrza Hrubieszowa – panią Martę Majewską oraz Wójta Gminy Hrubieszów – pana Tomasza Zająca.

Reklamy

Wsparciem dla koordynatorek pani Neonili Pawluk i pani Edyty Wolańczuk była pani Prezes Stowarzyszenia „Staszic” pani Anna Modzelewska.

Dyplomy, nagrody, poczęstunek i podziękowania dla uczestników konkursu i ich opiekunów zostały ufundowane przez wyżej wymienione władze powiatu, miasta i gminy.

Podczas gdy komisja konkursowa sprawdzała wiedzę uczniów, patriotyczny charakter przedsięwzięcia podkreślił program artystyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum i liceum im. ks. Stanisława Staszica. Było to wiersze, fragmenty dzieł, taniec oraz szczególna pieśń „Hrubieszowska Ty Ziemico”. Wywiad z ks. Stanisławem Staszicem – autorem wielkiego dzieła „Ród ludzki” spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie wykazali się dużą inwencją twórczą, wiedzą i talentami aktorskimi.

O przekazanie atmosfery okresu życia patrona naszej szkoły zadbał historyk, przedstawiciel Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, absolwent i nauczyciel naszej szkoły – pan Bogdan Leszczuk, dzieląc się wiedzą o życiu codziennym, pracy i pasji księdza Staszica. Dzięki temu uczestnicy spotkania mogli w pełni doświadczyć klimatu okresu działalności naszego bohatera. Punktem kulminacyjnym konkursu było, oczywiście, wyłonienie zwycięzców. Wyniki rywalizacji konkursowej przedstawiają się następująco:

I miejsce – Gabriela Kiryluk, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Werbkowicach

opiekun – Bożena Wolańczuk

II miejsce – Julia Długosz,  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej w Gozdowie

opiekun – Małgorzata Ożgo

III miejsce – Magda Pirogowicz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie

opiekun – Patrycja Djabin

Wyróżnienie – Wiktoria Malinowska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej w Gozdowie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy ogromnej wiedzy. Dziękujemy wszystkim opiekunom, którzy poświęcając swój czas i energię, przyczynili się do sukcesów swoich wychowanków. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie, aby poprzez konkursowe potyczki poszerzać swoją wiedzę o księdzu, wybitnym działaczu, pisarzu, uczonym oraz dobroczyńcy, który pokazał że jest wielkim synem swojej Ojczyzny oraz postacią godną do naśladowania w XXI wieku.

 

tekst i fot.: ZS nr 2