Zaawansowani pilnie poszukiwani!

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do kolejnej grupy szkoleń komputerowych na poziomie zaawansowanym, realizowanych na terenie CHEŁMA w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie”.

Reklamy

W czwartek, 31 marca 2011 r. Fundacja Aktywności Obywatelskiej rozpoczyna rekrutację na szkolenia komputerowe z obsługi pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (Word, Excel), zakończone egzaminem ECDL Advanced.
W szkoleniu, które odbędzie się w CHEŁMIE weźmie udział 15 kobiet i mężczyzn.

W procesie rekrutacji, który zakończy się 20 kwietnia br., będą mogły wziąć udział kobiety i mężczyźni, które/którzy ukończyli 18 rok życia, pracują i chcą podnieść swoje kwalifikacje po godzinach pracy oraz jednocześnie zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub są zatrudnione na terenie województwa lubelskiego.
W szkoleniu nie będą mogły brać udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Szkolenia w Chełmie rozpoczną się 5 maja 2011 r. i realizowane będą w 5-osobowych grupach. W ramach projektu zostanie zorganizowanych pięć grup szkoleniowych z obsługi pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (Word, Excel) – 80 godzin i jedna grupa szkoleniowa z grafiki komputerowej – 80 godzin. Dodatkowo program dla każdej grupy obejmuje : 4 godziny warsztatów integracyjnych i 4 godziny doradztwa grupowego zawodowego oraz 2 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Sale szkoleniowe będą dopasowane do potrzeb niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn.

Wszystkie szkolenia zostaną zorganizowane przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem ogólnym jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 90 osób pracujących (60 kobiet i 30 mężczyzn) z Lubelszczyzny – 15 osób z grafiki komputerowej i 75 osób z obsługi pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (Word, Excel) w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Kamil Suchodolski – specjalista ds. rekrutacji i logistyki,
e-mail: wyzszekwalifikacje@o2.pl,
tel. 505 681 633 lub 81 532 25 52.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin będą do pobrania ze strony www.fao.org.pl
w dniach 31.III – 20.IV. 2011 r.