Zachowaj Trzeźwy Umysł

W dniu 29 września br. w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach odbyło się zakończenie wakacji w Gminie Hrubieszów. Jednocześnie dokonano podsumowania ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Reklamy

Akcja skierowana była do szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej i organizowana pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu. Organizatorami ogólnopolskiej akcji były: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacja „Trzeźwy Umysł”. Natomiast na terenie Gminy Hrubieszów: Wójt Gminy Hrubieszów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, gimnazja i szkoły podstawowe z terenu gminy oraz organizacje pozarządowe z terenu gminy, przy współudziale: Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach..

Przybyłych gości powitał Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki. Głos zabrali również: Dyrektor ZSP w Moniatyczach Katarzyna Lewandowska i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Danuta Gerynowicz, która przedstawiła sprawozdanie z akcji „Wakacje 2007 – Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Gmina Hrubieszów po raz drugi uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która została połączona z wypoczynkiem wakacyjnym „Wakacje 2007”. Pierwszy etap akcji trwał od 1 do 22 czerwca i polegał na realizacji założeń kampanii w ramach zajęć lekcyjnych w 6 szkołach z terenu gminy, które zgłosiły się do udziału. W ramach tego etapu dzieci przesłały do Fundacji „Trzeźwy Umysł” w Poznaniu swoje prace lub rozwiązania konkursów realizowanych pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Wśród laureatów z terenu Gminy Hrubieszów znaleźli się:
– Kamila Opeja z SP w Kułakowicach Trzecich;
– Agnieszka Zielińska z GG w Kozodawach;
– Paweł Dąbrowski z GG w Kozodawach;
– Monika Szczuc z ZSP w Moniatyczach
oraz
– Klasa 1a z GG w Moniatyczach;
– Klasa 2a z GG w Moniatyczach;
– Klasa 2b z GG w Moniatyczach;
– Klasa 3a z GG w Moniatyczach;
– Klasa 4 z SP w Mienianach.

Natomiast drugi etap akcji odbywał się od 26 czerwca do 13 lipca w 18 miejscowościach z terenu Gminy Hrubieszów. W ramach tego etapu zorganizowano wypoczynek letni dla 798 uczniów.

Podczas zakończenia wakacji w Moniatyczach ogłoszono także wyniki konkursu na nagrodę Wójta Gminy Hrubieszów za najatrakcyjniej przeprowadzony i udokumentowany wypoczynek wakacyjny.

Komisja konkursowa przyznała nagrody następującym miejscowościom:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Husynnem;
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kułakowicach Trzecich;
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w KuŁakowicach Pierwszych za zorganizowanie wypoczynku w Kułakowicach Pierwszych i Kułakowicach Drugich;

Ponadto wyróżnione zostały: Koło Gospodyń Wiejskich w Jankach i Szkoła Podstawowa w Czerniczynie.

Nagrody laureatom we wszystkich konkursach wręczali: Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki, Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów Jerzy Fedorczuk i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Danuta Gerynowicz.

Organizatorzy akcji na terenie gminy przyznali również Certyfikaty, będące wyróżnieniem za pomoc udzieloną organizatorom i koordynatorom. Otrzymali je:
– Edmund Majder – przedsiębiorca;
– podinsp. inż. Krzysztof Bartosiewicz – Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie;
– por. Leszek Surmacz – Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie;
– Koło Gospodyń Wiejskich w Gródku;
– mł. bryg. Marek Kołodziej – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Za pomoc w organizacji akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Wakacje 2007” podziękowania otrzymały również inne osoby i instytucje zaangażowane w umożliwienie wypoczynku letniego uczniom.

(-) Jan Mołodecki
Wójt Gminy Hrubieszów