Zachowaj Trzeźwy Umysł

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. W tym roku do kampanii przyłączyło się Miasto Hrubieszów.

Reklamy

Jednym z jej najważniejszych celów jest propagowanie konstruktywnych postaw życiowych, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie nadużywania alkoholu, brania narkotyków oraz przemocy.

Od lat akcję wspierają znani sportowcy i ludzie mogący być wzorem dla dzieci i młodzieży. W „zachowaj Trzeźwy Umysł” angażowali sie już m.in. Maciej Żurawski i Adam Małysz. Postacią numer 1 w ubiegłorocznej kampanii był Marek Kamiński, znany polski polarnik i zdobywca obu biegunów, który bez wątpienia jest przykładem życiowej niezłomności i wytrwałości w dążeniu do celu. W tym roku akcję wspiera Monika Pyrek.

W tym roku zadaniom dla gimnazjalistów będzie towarzyszyć hasło „Zdobywamy Mount Everest”. Wyraża ono potrzebę niezależności nastolatków, dążenie do bycia wyjątkowym, do osiągania sukcesów, a także potrzebę bycia podziwianym.

Mount Everest, najwyższy szczyt na świecie, jest symbolem wielkich wyzwań życiowych, nieprzeciętnych celów, oraz symbolem odpowiedzialności za każdy krok na drodze do realizacji celów życiowych. W ramach kampanii organizowanych będzie wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, rajdy rowerowe, piesze wędrówki, oraz wiele konkursów z cennymi nagrodami, o których na bieżąco uczniowie będą informowani.

Patronat nad projektem objęły Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski. Z kampanią współpracują także: Komenda Główna Policji oraz „Gazeta Szkolna”. Projekt wspierany jest ze środków Unii Europejskiej.

W tym roku do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przyłączyło się Miasto Hrubieszów. W dniu 11 kwietnia 2008r. na spotkaniu z przedstawicielami szkół podległych Gminie Miejskiej Hrubieszów w drodze losowania wybrano Szkołę Podstawową Nr 1 i Gimnazjum Nr 2, które będą prowadziły działania w ramach kampanii.

W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” będą przeprowadzone różne konkursy dla uczniów i nauczycieli. Będą organizowane różne imprezy sportowe i rekreacyjne.

Również w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zostaną przeprowadzone ankiety
w klasach piątych Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz w klasach drugich Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.

Szkolnymi koordynatorami kampanii są: Pani Marta Kuczyńska w Szkole Podstawowej Nr 1 i Pani Izabela Czerw w Gimnazjum Nr 2.

Medialny patronat nad akcją w Hrubieszowie przyjął portal LubieHrubie.pl