Zachowaj Trzeźwy Umysł

W 2006 r. gmina Hrubieszów po raz pierwszy uczestniczy w piątej ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Akcja ta skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, a honorowy patronat sprawuje Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Sportu. Do projektu w 2006 roku włączyło się blisko 900 samorządów w całej Polsce.

Reklamy

Akcja ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że sięganie po używki (alkohol, narkotyki, papierosy) jest niebezpieczne i bezcelowe. Alternatywą jest sport i działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia. Kampanię wspierają amerykańskie organizacje: MADD (Mothers Against Drunk Driving – Matki Przeciwko Pijaństwu na Drogach), SADD (Students Against Destructive Decisions – Uczniowie Przeciwko Destrukcyjnym Decyzjom), Positive Coaching Alliance (Liga Pozytywnych Trenerów).

Organizatorami przedsięwzięcia na terenie kraju są:
1) Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
2) Fundacja "Trzeźwy Umysł"

Organizatorami przedsięwzięcia pt.: "Wakacje 2006 – Zachowaj Trzeźwy Umysł" na terenie gminy Hrubieszów są:
1) Wójt Gminy Hrubieszów
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
3) Gimnazja i Szkoły Podstawowe z terenu gminy Hrubieszów
4) Organizacje Pozarządowe z terenu Gminy Hrubieszów

Współorganizatorami akcji są:
1) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Świerszczowie
2) Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach

Do współpracy organizatorzy zapraszają:
– Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
– Państwowy Zakład Ubezpieczeń,
– Straż Pożarną,
– Jednostkę Wojskową,
– Komendę Powiatową Policji,
– Państwową Inspekcję Pracy,
– Zakład Karny,
– Poradnię Odwykową,
– sponsorów,
– oraz inne organizacje chętne do pomocy.

Na terenie gminy Hrubieszów akcję rozpoczęto 05.05.2006 r. spotkaniem w Urzędzie Gminy dyrektorów Gimnazjów i Szkół Podstawowych z terenu gminy Hrubieszów oraz liderów organizacji pozarządowych z terenu gminy Hrubieszów.
Na spotkaniu ustalono, że akcja "Lato 2006 – Zachowaj Trzeźwy Umysł" będzie trwać od maja do końca sierpnia 2006 r.

Akcja przebiegać będzie trzyetapowo:
I etap akcji – od V 2006 r. do VI 2006 r. to realizacja kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" w szkołach z terenu gminy Hrubieszów w ramach zajęć lekcyjnych oraz przygotowanie organizacyjne wypoczynku letniego.
II etap akcji – od VII 2006 r. do VIII 2006 r. to realizacja kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" w ramach pięciodniowych turnusów organizowanych w miejscowościach z terenu gminy Hrubieszów.
Drugi etap rozpocznie spotkanie w Mienianach w dniu 16.V.2006r. dziesięcioosobowych przedstawicieli grup z poszczególnych miejscowości, które organizują wypoczynek na swoim terenie. W programie m.in. prezentacja programów wypoczynku z poszczególnych miejscowości: ognisko, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawy, gry, konkursy.
III etap akcji – koniec VIII 2006 r. – uroczyste zakończenie

Do realizacji pierwszego etapu przystąpiło 10 szkół.
Do realizacji drugiego etapu przystąpiło 18 miejscowości, w których łącznie wypoczywać i bawić się będzie 835 dzieci pod opieką 87 opiekunów oraz 42 wolontariuszy.
W związku z tym, że na terenie gminy Hrubieszów wakacje dla dzieci organizowane są już po raz trzeci organizatorzy mają nadzieję, że "Wakacje 2006" połączone z kampanią "Zachowaj Trzeźwy Umysł" będą jeszcze ciekawsze.
W 2006 r. za najciekawiej zorganizowany wypoczynek przewidziano nagrodę Wójta Gminy.
Za koordynację kampanii ze strony samorządu odpowiada Danuta Gerynowicz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ul. B. Prusa 8, tel. 084 696 2025 wew. 30, tel/fax 084 696 5857, hrubieszowg@ops.pl

W programie proponujemy:
1. Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Konkurs na plakat:
„Jestem sportowcem – nie piję” lub "Bliżej siebie dalej od narkotyków”
Współpraca: ZOZ- Poradnia Odwykowa – psycholog, Klub AA itp.

2. Bezpieczeństwo na codzień
Konkurs na rymowankę lub krzyżówkę lub rebus lub opowiadanie „Bezpieczeństwo na codzień”
Współpraca: KRUS, PZU, Straż Pożarna, Wojsk, Policja, Straż Graniczna, Państwowa
Inspekcja Pracy i itp.

3. Poznaj swój region
Konkurs wiedzy o naszym powiecie hrubieszowskim: „Znamy swoje okolice”

Uwaga! Prosimy o wyłonienie trzech najlepszych prac w ramach każdego konkursu do rozstrzygnięcia na szczeblu Gminy.

4. Wycieczka jednodniowa po wyborze jednej z proponowanych tras po powiecie hrubieszowskim z przewodnikiem.
Współpraca: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Świerszczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach.

5. Łączenie wspólnych sił organizacji społecznych, instytucji, Stowarzyszeń, sponsorów do zorganizowania najciekawszych wakacji na terenie naszej gminy.
Uwaga! przewidziane wyróżnienie Wójta Gminy Hrubieszów za najciekawiej zorganizowany letni wypoczynek.

Oczekiwania:
1. W terminie do 10 maja 2006 osobiste lub telefoniczne zgłoszenie miejscowości do organizacji wypoczynku letniego dzieci w turnusach pięciodniowych z oznaczeniem daty wycieczki, koordynatora i ilości dzieci. / tel. 084 696 20 25 wew. 31 – prac. socjalny p. Jaworowska lub p. Kuźmińska.

2. W terminie do 31 maja 2006 uzupełnienie zgłoszenia na dyskietkach poprzez dołączenie:
– szczegółowego programu zajęć w ramach turnusu z oznaczeniem czasu trwania
– wykazu dzieci z określeniem wieku dziecka
– wskazanie imienne opiekunów lub zgłoszenie zapotrzebowania / dot. KGW/
– wskazanie imienne wolontariuszy lub zgłoszenie zapotrzebowania
– wskazanie daty i trasy wycieczki / wybranie jednej z trzech propozycji po które można zgłaszać się po 20-05-2006 do pok. nr 4 – GOPS/

Uwaga! Niedotrzymanie terminu jest rozumiane z rezygnacją miejscowości z organizacji wypoczynku letniego dzieciom.

Lista szkół, które przystąpiły do pierwszego etapu:
1. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie
2. Szkoła Podstawowa w Koble
3. Gminne Gimnazjum w Kozodawach
4. Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
5. Szkoła Podstawowa w Kułakowicach Trzecich
6. Szkoła Podstawowa w Husynnem
7. Szkoła Podstawowa w Mienianach
8. Szkoła Podstawowa w Czerniczynie
9. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
10. Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

Pobierz regulamin >>