Zagospodarowanie odpadów

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Prawdopodobnie już w przyszłym roku Hrubieszów pozbędzie problemu z zagospodarowaniem odpadów. Latem 2010 powinna ruszyć budowa w mieście nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów oraz osadów ściekowych.

***

Inwestor – firma Gramen – właśnie powiększył teren inwestycji, wydzierżawił od miasta kolejną działkę. Zakład stanie na 4 hektarach przy ulicy Gródeckiej w pobliżu miejskiego wysypiska śmieci oraz oczyszczalni ścieków.

Więcej na
iaslubelskie.pl »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009