Zajęcia integracyjne w Gimnazjum nr 2

W dniach 13 i 21 września w klasach I Gimnazjum odbyły się zajęcia adaptacyjno-integracyjne z udziałem pedagoga szkolnego oraz psychologa z PPP w Hrubieszowie, pani Anety Tarnawskiej.

Reklamy

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI, CHOĆ KAŻDY Z NAS JEST INNY… 

POZNAJEMY SIĘ WZAJEMNIE, CO WIEMY O SOBIE?…

JAKI JESTEM I CO MOGĘ DAĆ INNYM?…

JESTEŚMY RÓŻNI, ALE PODOBNI DO SIEBIE…

 

Zrealizowany  program zajęć integracyjnych dał możliwość bliższego poznania się uczniom w klasie i ich wychowawcy, uczył zawiązywania satysfakcjonujących relacji społecznych, kształtował samoocenę.

Proponowane w programie ćwiczenia rozwijały samowiedzę, umożliwiały samopoznanie,

dzięki czemu młody człowiek łatwiej odnajduje własne miejsce i rolę w społeczności klasowej, a później w innych relacjach społecznych, co w okresie dorastania i dojrzewania jest szczególnie ważne.

Ważnym celem było  przyspieszenie procesu zawiązywania więzi społeczności klasowej ,

integracji  dając szansę wszystkim członkom grupy, szczególnie tym stojącym na uboczu klasy.

 

Info i foto: ZSM nr 2