Zajęcia integracyjne w Staszicu

W trosce o dobrą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa od pierwszych dni września szczególną troską otaczamy tych, którzy rozpoczynają naukę.

Reklamy

 

Trwają zajęcia integracyjne klas pierwszych, które wpisały się już w tradycję naszej szkoły. Działania integrujące stanowią ważny czynnik szeroko rozumianych oddziaływań wychowawczych. Zajęcia mają pomóc młodzieży zaadoptować się do nowych warunków w nowej szkole i klasie, w integracji z grupą.

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga szkolnego i są doskonałą okazją do wzajemnego poznawania się, do przyjaznych relacji. Proponowane ćwiczenia skłaniają do aktywności wszystkich uczniów, ułatwiają wzajemne poznanie, wzmagają poziom integracji i spójności grupy poprzez budowanie klimatu zaufania i otwartości.

W zajęciach uczestniczą jak co roku wychowawcy klas, którzy wspólnie z młodymi ludźmi  tworzą grupę. Młodzież ma okazję poznać swoich wychowawców trochę z innej perspektywy, bliższego, innego dystansu co sprzyja integracji i nawiązywaniu wzajemnych dobrych relacji.

 

(tekst i fot. Staszic)