Zajęcia z biblioterapii dla uczniów

Ukierunkowane czytanie pomaga uczniom w rozwiązywaniu ich problemów, wpływa na zmianę ich zachowań, sposób myślenia, a także zachęca do twórczych działań. Propagując biblioterapię jako metodę wspomagającą rozwój dzieci i młodzieży, nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie, w okresie: od października do listopada 2014 roku – zrealizowali 26 godzin zajęć dydaktycznych, dla uczniów hrubieszowskich szkół.

Reklamy

 

W październiku br. przeprowadzono cykl warsztatów biblioterapeutycznych dla uczniów wszystkich klas pierwszych liceum i gimnazjum Zespołu Szkół Nr 2. Licealiści wzięli udział

w zajęciach o tematyce: „Myślę, więc jestem. Myślę, więc pracuję nad sobą”. Zachęcały one

do pracy nad własną osobowością, do aktywnego kształtowania charakteru. Służyły lepszemu samopoznaniu, wzbudzając refleksje nad istotą człowieczeństwa. Podczas zajęć uczniowie wykonywali ćwiczenie z „Drzewem nastrojów” P. Wilsona, uświadamiając sobie, jak postrzegamy siebie w świecie i w relacjach z innymi. Pracowali z fragmentami utworów B. Pawlikowskiej:

„W dżungli życia” i „Kurs szczęścia” oraz opowiadaniem A. De Mello: „Bijący brawa anioł”. Dyskutowali na temat różnych dróg poznawania siebie, indywidualnych cech charakteru i potrzebą rozwoju. Odpowiedzi na pytania: kim jestem?, kim chciałbym być?, co chciałbym w sobie zmienić? – poszukiwali, uczestnicząc w psychologicznej zabawie w pociąg. Dla uczniów gimnazjum przeprowadzono zajęcia o tematyce: „Radość i dobroć są w nas”, kształtujące pozytywne nastawienie do świata i uwrażliwiające na wartości. Pracując z wierszem E. Waśniowskiej: „Radość” oraz opowiadaniami – I. D. Yalom: „Rabbi rozmawiał z Panem o Niebie i Piekle” i B. Ferrero: „Strach na wróble” – młodzież uświadamiała sobie potrzebę dostrzegania przejawów radości w codziennym życiu i dzielenia się tym, co dobre – z innymi.

W Zespole Szkół Nr 3 zrealizowane zostały zajęcia kształtujące postawę tolerancji i otwartości na innych. Uczniowie liceum wzięli udział w warsztatach o tematyce: „Oswajanie inności” i „Stereotypy i uprzedzenia”. Pracowali m. in. z tekstami B. Ferrero: „Ogień” i „Trucizna”. Młodzież zmierzyła się z pojęciami godności, szacunku, uprzedzenia znajdując ich odniesienia w rzeczywistości. 17 października br. dla uczniów klasy III technikum Zespołu Szkół Nr 1 przeprowadzone zostały warsztaty biblioterapeutyczne na temat uzależnień: „Żyć bez sztucznych rajów”, wpisujące się w szkolny Dzień Profilaktyki. Zajęcia miały na celu kształtowanie odpowiedzialności za swoje życie. Młodzież pracowała z fragmentami utworu Christiane F.: „My, dzieci z dworca ZOO”, a także uczestniczyła w zabawie „Kapsuła czasu”.

Cykl warsztatów biblioterapeutycznych pracownicy Biblioteki przeprowadzili w siedzibie Zespołu Szkół Miejskich Nr 1. Uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej wzięli udział w zajęciach o tematyce: „Kłopoty jeżusia Kubusia – czyli jak znaleźć w sobie siłę na pokonywanie niechęci do podejmowania trudnych zadań”, „Co jest ważne”, Po co komu plotka?”, „Świat jest takim, jakim go tworzymy”. Młodzież klas pierwszych gimnazjum uczestniczyła w zajęciach nt.: „Gdy chcę, potrafię mówić NIE. Jestem asertywny”. Dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przeprowadzono warsztaty o tematyce: „Początek drogi…”, dotyczące znaczenia wartości w życiu. W Miejskim Przedszkolu Nr 2 zrealizowano zajęcia dla przedszkolaków niwelujące lęki – o tematyce: „Gdy strach jest lekki jak piórko” i „Piękno nocy, czyli jak poradzić sobie ze strachem przed ciemnością”.

 

Podczas wszystkich zajęć uczniowie aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach twórczych i zabawach integrujących. Warsztaty prowadzono, z wykorzystaniem różnorodnych technik biblioterapeutycznych, dbając o ich wysoki poziom merytoryczny. Skorzystało z nich łącznie 599 uczniów hrubieszowskich szkół.

 

 

info i fot. BP Hrubieszów