26 września 2023

Zakład Karny Hrubieszów: Pamiętamy!

W dniu 26 kwietnia 2015 roku z inicjatywy Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów Kazimierza Łukawskiego oraz ks. kapelana Zakładu Karnego w Hrubieszowie Jana Radziszewskiego w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego odbyła się uroczysta msza w intencji zmarłych funkcjonariuszy, emerytów, rencistów oraz ich rodzin.

Reklamy


Na wstępie odczytane zostały imiona i nazwiska zmarłych funkcjonariuszy z naszego zakładu oraz imiona i nazwiska kolegów z Aresztu Śledczego w Lublinie, którzy zginęli z rąk terrorystów w Tunisie.

W Liturgii świętej uczestniczyli funkcjonariusze zakładu na czele z panem dyrektorem, poczet sztandarowy, oraz koledzy emeryci i ich rodziny. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Marek Giergiel.

Reklamy

Obsługę ołtarza poprowadzili funkcjonariusze oraz emeryci Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Oprawę muzyczną uświetnił kwartet muzyczny AKORD z Ukrainy.

Po uroczystościach kościelnych emeryci i renciści spotkali się z kierownictwem zakładu na uroczystym obiedzie w restauracji „Szałas”.

Reklamy

 

PODZIĘKOWANIE

W imieniu rodzin zmarłych kolegów składam gorące podziękowanie Panu Dyrektorowi Zakładu  Karnego w Hrubieszowie ppłk. Januszowi  Krotkiewiczowi za patronat nad tymi uroczystościami, księżom za Liturgię świętą. Dziękuję za uczestnictwo zaproszonym gościom: koledze Marianowi Radomskiemu Przewodniczącemu Koła Emerytów i Rencistów z AŚ w Lublinie, koledze Przemkowi Portusiowi Przewodniczącemu Koła Emerytów Policyjnych w Zamościu. Dziękuję kolegom i koleżankom za tak liczne uczestnictwo we mszy świętej jak i na spotkaniu z okazji św. Wielkanocnych.

Przewodniczący
Kazimierz Łukawski