30 września 2023

Zakład Karny w Hrubieszowie dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego (ZDJĘCIA)

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Hrubieszowie po raz kolejny udowodnili, iż nie pozostają obojętni na możliwości niesienia wsparcia tym, którzy go potrzebują.

Reklamy

W dniu 22 kwietnia zakończono zbiórkę materiałów edukacyjnych, zabawek, gier planszowych, puzzli oraz wyprawek szkolnych dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Zamościu, które następnie dostarczono do Placówki.

­

Reklamy
Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu

Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu jest koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą. Najważniejszym celem pracy pogotowia jest działanie na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, a jeżeli jest to niemożliwe, umieszczenie go w zastępczej formie wychowania rodzinnego lub odpowiedniej placówce. Do zadań Pogotowia należy zapewnienie doraźnej, całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych dzieciom, w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb, na poziomie obowiązującego standardu. Pogotowie zapewnia także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Zadania swoje Pogotowie realizuje we współpracy z MCPR, rodzinami (opiekunami prawnymi) wychowanka, sądami, ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi, szkołami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi, placówkami służby zdrowia i ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami.

­

Reklamy
Charytatywność

Zakład Karny w Hrubieszowie chętnie udziela się charytatywnie w celu niesienia pomocy i wsparcia społeczności. Nie pozostajemy obojętni na potrzeby osób, które z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Nie jest to pierwsza taka akcja organizowana przez Naszą jednostkę i z pewnością nie ostatnia. Wsparcie i pomoc słabszym nie mogą być traktowane jako obowiązek, a muszą pochodzić prosto z potrzeby serca, gdyż tylko niesione bezinteresownie sprawiają prawdziwą radość i satysfakcję.

­

“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez co, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

– św Jan Paweł II

­

zdjęcia: mł. chor. Anna Malinowska – Niszta

opracowanie: mł. chor. Damian Fedziuryna


Zobacz też:

Odprawa roczna w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie (ZDJĘCIA)

Odprawa roczna w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie (ZDJĘCIA)


JAK PRAWDA

Jak prawda