Zależy nam na jakości tego co jesz!

Czy zastanawialiście się kiedyś kto i jak czuwa nad jakością tego, co możecie kupić w Waszym osiedlowym sklepiku? Specjalistyczne akredytowane laboratorium badawcze przebada dokładnie wszystko co jesz, jeszcze zanim tego skosztujesz. Masz wątpliwości co do jakiegokolwiek jedzenia w jakiejś restauracji? Prześlij nam jego próbki, a przebadamy je dla Ciebie już dziś!

Reklamy

 

Czym charakteryzuje się badanie jakości żywności?

Badania żywności stanowią bardzo złożony proces, stosowany celem określenia tego, czy jest ona w ogóle zdatna do spożycia, tj. między innymi czy nie został przekroczony termin ważności. W odniesieniu do jakości żywności składa się kilka czynników, a mianowicie przede wszystkim jej jakość odżywcza i zdrowotna, jakość organoleptyczna oraz higiena i bezpieczeństwo. Dopiero wszystkie te składniki wspólnie przekładają się na naprawdę kompleksową ocenę konsumentów, którzy są jej głównymi odbiorcami. W ocenie jakości żywności stosuje się dwie różne metody, czyli jej ocenę organoleptyczną i badanie laboratoryjne. 

Metoda organoleptyczna, stosowana w ocenie jakości żywności 

Metoda organoleptyczna to metoda polegająca na określeniu jakości produktów spożywczych przy pomocy następujących zmysłów: wzroku, zapachu, dotyku i smaku. Co za tym idzie w trakcie tego badania sprawdza się przede wszystkim barwę, zapach, konsystencję, a także posmak sprawdzanej żywności. Dlaczego badanie to jest aż tak istotne? Jak się okazuje to właśnie jakość sensoryczna produktów spożywczych jest najważniejsza ze strony konsumentów. Pożywienie wybierają najczęściej na podstawie jej cech fizycznych, a więc właśnie w odniesieniu do jej wyglądu, smaku czy zapachu. Przeprowadzenie tego rodzaju badań pozwala na uzyskanie jak najbardziej miarodajnych wyniki, które są równocześnie ścisłe i powtarzalne. Opracowuje się je przy użyciu metod statystycznych. Co więcej metody do przeprowadzenia analizy sensorycznej mogą być bardzo odmienne i wyróżnia się wśród nich między innymi metody różnicowe, parzyste, metodę duo-trio oraz metodę trójkątową. Przy prawidłowym przeprowadzeniu tego rodzaju badania niezmiernie istotne okazują się także aktualne warunki laboratoryjne. Należy do nich szczególnie odpowiednia temperatura otoczenia, wilgotność względna, wentylacja, oświetlenie naturalne bądź specjalnie przystosowane oświetlenie sztuczne, neutralny kolor ścian i wiele innych. Stąd też tak istotne jest wybranie naprawdę dobrego akredytowanego laboratorium badawczego, które przeprowadzi zlecone przez nas badania żywności.

Metoda laboratoryjna w badaniu żywności 

Druga z wymienionych wcześniej metod badania żywności zazwyczaj jest przeprowadzana jako pierwsza. Dopiero, kiedy jej wyniki okażą się zadowalające zleca się przeprowadzenie oceny organoleptycznej. Składają się na nią przede wszystkim badania mikrobiologiczne, w trakcie których sprawdza się wzrost i rozwój bakterii w żywności. Oczywiście, jeśli wzrost jakichkolwiek pleśni i drożdży oraz innych bakterii zostanie stwierdzony, oznacza to, że dana żywność nie nadaje się już do spożycia. Wykonanie tego rodzaju badań pozwala na zachowanie bezpieczeństwa produktu na każdym z etapów jego produkcji i nie tylko. Warto zauważyć, że kontrolowanie jakości mikrobiologicznej jest istotne, zarówno w surowcach, półproduktach, jak też produkcie końcowym. Co więcej jakość danego produktu żywnościowego powinno się w ten sposób badać w trakcie całego okresu, w którym znajduje się ona w obrocie (jest w sprzedaży).

Zatem, dobre akredytowane laboratorium badawcze to gwarancja, że dana żywność rzeczywiście nadaje się do spożycia, a takim laboratorium jest Hamilton.com.pl

 

(tekst i fot. mat. sponsora)