Zamknięci z hrubieszowskiego Zakładu Karnego zagrali na Śląsku

Zespół muzyczny funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Hrubieszowie „Zamknięci” uczestniczył w kolejna edycja Wszechnicy Profilaktyki Społecznej, która odbyła się w Kulach.

Reklamy

 

W dniu 7 maja 2019 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, w województwie śląskim, odbyła się kolejna edycja Wszechnicy Profilaktyki Społecznej.

Głównym założeniem organizowanego projektu jest przede wszystkim edukowanie, uświadamianie, oraz zapobieganie różnym formom patologii i uzależnień.

Odbiorcami tegorocznej Wszechnicy była młodzież gimnazjalna z okolicznych szkół, uczniowie z klas o profilu mundurowym, podopieczni Domu Dziecka w Kłobucku, a także słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

W przedsięwzięciu wziął udział  zespół muzyczny funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Hrubieszowie pn. „Zamknięci”, który wystąpił z  repertuarem nawiązującym do poruszanych w projekcie problemów.

 

(info i fot. ZK Hrubieszów)