Zapisy do hrubieszowskiej Jedynki

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie ogłasza zapisy dzieci z rocznika 2014 do grupy „0” oraz dzieci z rocznika 2013 do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

Reklamy

 

Jeśli pragną Państwo zapewnić swemu dziecku wysoki poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań, w miłej, serdecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej. Nasza szkoła w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

 

Szkoła zapewnia:

– bezpieczeństwo uczniów,

– atmosferę w szkole sprzyjającą nauce, ale też zabawie i własnej aktywności uczniów nastawioną na sukces wychowanka,

– uczestnictwo uczniów w realizacji innowacyjnych programów edukacyjnych o bardzo zróżnicowanej tematyce,

– zajęcia z kodowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej,

– udział w projektach szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich,

– udział w konkursach o różnej tematyce,

– naukę dwóch języków obcych w klasach starszych (język angielski, język rosyjski), oraz dodatkową godzinę języka angielskiego w klasie pierwszej,

– bogatą ofertę zajęć dodatkowych – możliwość rozwoju zainteresowań ucznia,

– wycieczki edukacyjne, integracyjne,

– współpracę z instytucjami kulturalnymi,

– współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci,

– szansę indywidualnego rozwoju dla uczniów zdolnych (indywidualny tok nauczania, indywidualne zajęcia z uczniami zdolnymi),

– korzystanie z różnych form pomocy rodzicom i uczniom mających na celu wsparcie
w procesie wychowania i opieki,

– opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godz. 7.00 – 15.45,

– zajęcia świetlicowe w formie: zabawy, gry, zajęcia plastyczne i muzyczne,

– dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną z dostępem do Internetu oraz czytelnię,

– zajęcia rekreacyjne, zajęcia z kodowaniem, zajęcia sportowe, narty sezonowo,

– opiekę medyczną na terenie szkoły,

– opiekę stomatologiczną,

– opiekę pedagoga i terapeuty szkolnego,

– aktywnie działający Samorząd Uczniowski, Klub Ortograffiti, Teatr Pinokio, Klub Lekturynki, Szkolne Koło Oszczędności , Szkolny Wolontariat, Klub Redakcyjny Gazetka „Jedyneczka”, UKS Jedynka -Sekcja Modelarzy

– obiady w stołówce szkolnej,

Utworzenie klasy sportowej od klasy 1 (uzależnione od zainteresowania kandydatów).

 

Zapraszamy na dzień otwarty szkoły 27 lutego 2020 r. w godzinach od 16.00 – 18.00.