Zapisy do SP nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie ul. Listopadowa 12 ogłasza zapisy do: grupy zerowej – dzieci urodzonych w roku 2002, klasy pierwszej – dzieci urodzonych w roku 2001.

Reklamy

Szkoła dysponuje:

– doświadczoną kadrą pedagogiczną,

– dobrym wyposażeniem klasopracowni,

– salą gimnastyczną,

– pracownią komputerową,

– centrum multimedialnym w bibliotece szkolnej,

– świetlicą i stołówką,

– biblioteką szkolną.

Bezpłatną nauką języka angielskiego objęte są dzieci od klasy „0”.

Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój osobowości poprzez udział w różnego rodzaju kołach zainteresowań. Oferujemy między innymi:

* koło teatralne „Pinokio”
* Koło Młodego Dziennikarza
* koło modelarskie „Orlik”
* koło plastyczne
* koła przedmiotowe
* zajęcia SKS

Uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy” i realizujemy projekt działań profilaktycznych zapobiegających przemocy i agresji rówieśniczej.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. Św. Jana Bosko.

Utrzymujemy stałą współpracę z Diecezjalną Caritas, w wyniku czego wspieramy dzieci z najuboższych rodzin.

Rodzice dzieci zapisywanych do klas 1 mogę składać wnioski o przyznanie bezpłatnych podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka pierwszaka” (wyprawkę przyznaje się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

Zapisy w kancelarii szkoły:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. BOLESŁAWA PRUSA W HRUBIESZOWIE
22-500 HRUBIESZÓW UL. LISTOPADOWA 12
TEL. (084)696-20-74
w dniach od 11 lutego do 28 marca w godzinach 8:00 – 15:30.

Dyrekcja szkoły