Zapisy do Szkoły Podstawowej nr 2

Od dnia 1 marca 2007 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojsk Ochrony Pogranicza prowadzi zapisy do klasy „0” i klasy pierwszej.

Reklamy

br />OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2007/2008

Szkoła Podstawowa nr 2 im. WOP w Hrubieszowie
jest wolna od przemocy i przyjazna dzieciom!!!

Zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:30 pokój 43 /II piętro/ ul. Żeromskiego 29, telefon 084 697 29 63.

ZAPEWNIAMY:

– Stała opiekę i wychowanie
– Zajęcia edukacyjne oparte o najnowsze metody nauczania
– Doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną
– Zajęcia korekcyjne wad postawy
– Zajęcia logopedyczne
– Naukę języka angielskiego /od klasy I/
– Obiady
– Całodzienną opiekę w świetlicy szkolnej
– Pomoc pedagogiczną
– Dodatkowe zajęcia dla dzieci uzdolnionych

OFERUJEMY:

– Szeroka oferte kół zainteresowań
– Zajęcia z rytmiki
– Gimnastykę artystyczną
– Nauke języków obcych /j. francuski, niemiecki, rosyjski/
– Zajęcia sportowe w róznych dyscyplinach
– Podręczniki dla dzieci z różnych rodzin w trudnej sytuacji materialnej

PROPONUJEMY:

– Klasę przedszkolną
– Klasy o profilu artystycznym
– Klasy o profilu sportowym
– Klasy z rozszerzonymi językami
– Świetlicę
– Bibliotekę
– Czytelnię multimedialną oraz stały dostęp do bezpiecznych witryn internetowych
– Nowoczesną pełnowymiarową salę gimnastyczną
– Sale korekcyjne

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 !!!