Zapisy na naukę gry na różnych instrumentach

Hrubieszowskie Towarzystwo Muzyczne oraz Społeczne Ognisko Muzyczne i Szkoła Muzyczna w Hrubieszowie prowadzą zapisy na naukę gry dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klasie:

Reklamy

 

– akordeonu

– skrzypiec

Reklamy

– fortepianu

– syntezatora

– gitary (klasyczna, elektryczna, basowa)

– wokalu (śpiewu)

– saksofonu

 

Informacje pod adresem:

DOM NAUCZYCIELA (I p.)

ul. 3-go Maja 37

(tel.696-29-47, kom. 516-108-417 lub osobiście)

od dnia  25 sierpnia 2014 r. w godz. 11.00 – 16.30

Zapisy (na podstawie przesłuchania kandydata) w godz. 11.00 – 16.30.REGULAMIN

Szkoły Muzycznej przy Hrubieszowskim Towarzystwie Muzycznym w Hrubieszowie

 

1. Przyjęcia do Szkoły Muzycznej odbywają się na podstawie przesłuchania w zakresie poczucia rytmu i słuchu wysokościowego.

2. W klasie fortepianu, skrzypiec i syntezatora wiek kandydata wynosi min.6 lat.

3. W klasie akordeonu, fletu i gitary min. wiek wynosi 8 lat.

4. Wpisowe wynosi 50 złotych.

5. Program nauczania opiera się na minimum programowym Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

6. Dział młodzieżowy (od 11 roku życia) oparty jest na cyklu ośmiosemestrowym (cztery klasy). Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po 45 minut, w tym dwa razy zajęcia indywidualne z nauczycielem prowadzącym (instrument) i raz zajęcia grupowe z teorii (umuzykalnienie).

7. Dział dziecięcy (od 6 roku życia) oparty jest na cyklu dwunastosemestrowym (sześć klas). Zajęcia odbywają się trzy raz w tygodniu, w tym w klasach I-III dwa razy po 30 minut zajęcia indywidualnie z nauczycielem prowadzącym (instrument) i raz 45 minut zajęcia grupowe z umuzykalnienia. Uczniowie klas pierwszych mających problemy z pisaniem i czytaniem mogą być zwolnieni z tych zajęć teoretycznych na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

W klasach IV-VI zajęcia odbywają się jak w dziale młodzieżowym.

8. Czesne (miesięczna opłata za naukę) w dziale młodzieżowym wynosi 180,00zł..

9. W dziale dziecięcym, w klasach I-III 160,00 złotych, w klasach IV-VI jak w dziale młodzieżowym. Zarząd HTM może zmienić wysokość czesnego w trakcie trwania roku szkolnego.

10.Każdy semestr kończy się egzaminem komisyjnym. Oceny w skali 1-6.

11.Rodzice bądź opiekunowie prawni oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru nauczyciela prowadzącego jak również prawo do wnioskowania (bez podawania przyczyn) o zamianę nauczyciela w trakcie trwania nauki.

12. W wyjątkowych sytuacjach (losowych ucznia, grożących przerwaniem nauki) , zarówno w dziale dziecięcym jak  i młodzieżowym może być obniżony wymiar zajęć lekcyjnych do dwóch tj. jedna instrumentu 45 min. i jedna teorii 45 min. z obniżeniem czesnego do 100,00 zł. ale za zgodą nauczyciela prowadzącego (instrumentu).

13. Dokumenty rejestrujące edukację ucznia:

Księga uczniów,

Dzienniczek ucznia,

Dziennik umuzykalnienia,

Arkusz ocen,

Świadectwo kwalifikacyjne,

Dyplom ukończenia Szkoły

Regulamin jest uaktualniany w przypadku zmian decyzji Zarządu Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego dotyczących punktów 4, 8 i 9.