Zapowiedź LIII sesji Rady Miasta

27 października 2006 roku o godz. 9:00 rozpocznie się kolejna – LIII sesja RADY MIEJSKIEJ w Hrubieszowie. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1.

Reklamy

Proponowany porządek posiedzenia;

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej Hrubieszów odbytej w dniu 10 października 2006 roku.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.

6. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.

7. Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację zadań związanych z gospodarką osadową – roboty wykonywane poza kontraktem, na oczyszczalnię ścieków w Hrubieszowie i jego zabezpieczenia.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

9. Informacja Burmistrza Miasta o podatkach i opłatach lokalnych na 2007 rok.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej Hrubieszów w sprawie udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inicjatyw lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

11. Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej Hrubieszów lata 2002 – 2006
a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja,

12. Zakończenie obrad.