Zapraszamy Cię Szóstoklasisto!

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Szóstoklasisto! Przed Tobą niełatwy wybór gimnazjum. My podpowiadamy wszystkim niezdecydowanym rozwiązanie, które zaprocentuje w przyszłości – we wrześniu wystartuj z najlepszymi – z Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II.

Zachęcamy do zapoznania sie z krótkimi informacjami o naszym gimnazjum – pobierz >>

Gdy już Będziesz zdecydowany, prosimy o wypełnienie ankiety (format pdf) i dostarczenie jej do sekretariatu gimnazjum do dnia 31 maja 2009 r.

W ankiecie należy określić stopień opanowania języków obcych oraz zainteresowania. Wcześniejsze jej wypełnienie pozwoli nam tak zaplanować zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, aby odpowiadały potrzebom uczniów.

Złożenie ankiety jest równoznaczne z chęcią pobierania nauki w naszym gimnazjum i stanowić będzie integralną częścią dokumentów składanych przez ucznia. W przypadku braku naboru do wybranego profilu może nastąpić połączenie klas i zmiana profilu.

Oprócz ankiety kandydaci muszą złożyć jeszcze podanie oraz jedno zdjęcie podpisane na odwrocie do 10 czerwca 2009 r.

Oryginał świadectwa, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu prosimy składać od dnia 19.06 do dnia 25.06 (w razie braku powyższych dokumentów kandydat nie zostanie umieszczony na liście uczniów).

Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum zostaną ogłoszone w dniu 26 czerwca 2009 r.

ZAPRASZAMY !!!

Hrubieszow LubieHrubie 2009