Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej Niepublicznego Przedszkola Specjalnego!

Nabór do przedszkola trwa, w miarę posiadania wolnych miejsc. Przedszkole ma charakter niepubliczny. Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

Reklamy

Opieką obejmujemy dzieci od 2,5 do 9 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki. Oddziały przedszkolne liczą od 6 do 8 dzieci w grupie oraz od 2 do 4 osób w grupach dla dzieci z autyzmem. Każdemu dziecku opracowujemy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny i zapewniamy zindywidualizowany tok zajęć edukacyjno – terapeutycznych w grupie.

Gwarantujemy profesjonalne zajęcia dodatkowe z rehabilitantem, psychologiem, logopedą, specjalistą metody EEG Bioffedback, M. Montessorii oraz z terapeutą metody A.Tomatisa. Zapewniamy opiekę pedagogiczną.

Uwaga!!! Rodzicu – nie tracisz żadnych świadczeń otrzymywanych z MOPS i GOPS.

Wszelkich informacji na temat zasad rekrutacji do przedszkola można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Zamojska 16a, Hrubieszów lub pod numerem telefonu 507 544 788.

 

Stowarzyszenia Mamy Siebie