Zapraszamy do udziału w eliminacjach powiatowych Małego Konkursu Recytatorskiego

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego.

Reklamy

 

Eliminacje powiatowe XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego odbędą się 16 maja b.r. w Hrubieszowskim Domu Kultury o godz. 10.00.

Karty uczestnictwa należy dostarczyć w terminie do 13 maja 2019 roku na adres: Hrubieszowski Dom Kultury, 22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7, tel. 84 696 26 15. Karta uczestnika do pobrania na stronie WOK Lublin / kultura żywego słowa/ MKR (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami):

http://www.wok.lublin.pl/index.php?item=maly-konkurs-recytatorski

 

Założenia programowe.

Jury ocenia recytatorów w II kategoriach uczniów – klas I – III i IV – VI.

Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.

Czas występu: do 5 minut.

Prosimy o przeprowadzenie eliminacji na poziomie gminnymi (jeżeli to możliwe w dużych szkołach – także eliminacji szkolnych do 10 maja 2019 roku).

Do eliminacji powiatowych można zgłosić do 3 uczestników z każdej grupy wiekowej.

 

Koordynatorem MKR jest instruktor Joanna Błaszczak – HDK tel. 84 696 26 15.

 

(HDK)