Zapraszamy do udziału w eliminacjach powiatowych XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego. Eliminacje powiatowe odbędą się 22 maja w Hrubieszowskim Domu Kultury o godz. 10.00.

Reklamy

Karty uczestnictwa należy dostarczyć w terminie do 16 maja 2014 roku na adres: Hrubieszowski Dom Kultury, 22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7, tel. 0846962615.

karta uczestnika do pobrania na stronie WOK Lublin/ kultura żywego słowa/ MKR.

Reklamy


Założenia programowe:

Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.

Czas występu: do 5 minut.

 

Koordynatorem MKR jest instruktor Joanna Błaszczak – HDK tel. 84 696 26 15.