Zapraszamy do udziału w konkursie Jesień Plastyczna Hrubieszów 2020

Jesień Plastyczna 2020 to coroczna konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej.

Reklamy

Jesienna ekspozycja umożliwia debiut wystawienniczy, ocenę prac przez komisję artystyczną i publiczność, integruje twórców z różnych środowisk.

Jest prezentacją różnych form i technik plastycznych. Każda praca ubiega się o miano NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU.

***

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie ogłasza konkurs plastyczny NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU w ramach corocznej imprezy Jesień Plastyczna 2020. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy plastycy, absolwenci liceów plastycznych, studenci wyższych uczelni.

Należy złożyć lub przesłać do 30 września 2020 r. co najmniej dwie prace na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury. Prace muszą być wykonane i oprawione w listwy, ramy, passe-partout oraz opisane: imię i nazwisko, tytuł i wartość pracy.

Format, technika i temat pracy dowolny. W konkursie biorą udział również prace powstałe na 42 Plenerze Malarskim organizowanym przez Hrubieszowski Dom Kultury w bieżącym roku.

Komisja artystyczna powołana przez organizatora dokona rozstrzygnięcia konkursu, przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia rzeczowe. Komisja dokona wyboru prac do wystawy.

Główna nagroda

NAJCIEKAWSZA PRACA 2020 ROKU ufundowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz pozostałe nagrody: Starosty Hrubieszowskiego, Wójta Gminy Hrubieszów, Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury zostaną wręczone w listopadzie 2020 r. podczas inauguracji JESIENI PLASTYCZNEJ w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Prace nagrodzone, wyróżnione i pozostałe można odebrać do 30 grudnia 2020 r. Organizator zastrzega sobie reprodukowanie prac w katalogu bez uiszczania honorarium. Organizator zabiega o dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

***

Szczegółowych informacji udziela :

Komisarz wystawy : Andrzej Marut

Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7

22-500 Hrubieszów

Tel. 084 696 2615, fax. 084 696 4744