Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „W grudniowy dzień”

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalną do udziału w konkursie plastycznym „W grudniowy dzień” Hrubieszów 2012. Termin składana prac upływa 10 grudnia 2012r.

Reklamy

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

„W GRUDNIOWY DZIEŃ” Hrubieszów – 2012

 

ORGANIZATORZY:

HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY

przy wsparciu finansowym :

URZĘDU MIASTA HRUBIESZOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W HRUBIESZOWIE

 

CELE KONKURSU:

– utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem

– tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich

– prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku

– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników

– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.

 

WARUNKI KONKURSU:

–  konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży tylko z powiatu hrubieszowskiego

–  komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac w następujących  kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I – III, IV – VI i gimnazja

–  prosimy nauczycieli o dokonanie wstępnej weryfikacji prac

–  prace muszą być oprawione w passe – partout

–  każda praca na odwrocie winna zawierać dokładne informacje o autorze pracy:  imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki, telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca                               została wykonana,

–  prace niezgodne z regulaminem, zniszczone lub złożone po terminie nie będą oceniane.

 

                  

  PRZEBIEG KONKURSU :

–  termin składana prac upływa dnia 10 grudnia 2012r.

–   oceny oraz wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora

–   przewidziane są  nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej

–   organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac bez uiszczenia honorarium

–   o wynikach i terminie spotkania z laureatami poinformujemy okOŁO 20 grudnia 2012r.

 

Wystawa eksponowana będzie podczas Świąt Bożego Narodzenia i karnawału w Hrubieszowskim Domu Kultury

 

INFORMACJE ADRESOWE:

Hrubieszowski Dom Kultury

22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7

tel. 084 696 2615