Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Międzyszkolnym Historycznym Konkursie Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”.

Reklamy

 

Regulamin VIII

Międzyszkolnego Historycznego Konkursu Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim HUBAL dla klas IV – VII szkół podstawowych

Konkurs ogłoszony z okazji 79 rocznicy śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

 

I. Organizator:

– Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

 

II. Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „ Hubalu”,

– budowanie szacunku dla osiągnięć „Hubala”,

– poznanie ogólnych zarysów przyczyn, okresu trwania i skutków II wojny światowej,

– kształtowanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwój indywidualnych uzdolnień uczniów,

– nauka tolerancji i wzajemnego szacunku.

 

III. Termin i miejsce konkursu:

29 kwietnia 2019 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury w Hrubieszowie godzina 9.00 – 12.00.

 

IV. Termin zgłoszenia: pisemnie do 19 kwietnia 2019 roku mailowo na: wojciechantoniuk@o2.pl lub Wojciech Antoniuk tel. 663 779 543.

 

V. Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI w drużynach 5 osobowych, gdzie 5 osób rozwiązuje test, a 2 – 5 spośród nich przedstawiają prezentację praktyczną i multimedialną.

Zakres tematyczny:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów podstawowych zainteresowanych historią, wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości życiorysu mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” jego zainteresowań i zasług.

 

VI. Sposób przeprowadzenia konkursu:

I część – test składający się z 24 pytań. Test rozwiązywany będzie przez 5 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej drużyny z poszczególnej szkoły. Czas pisania – 36 minut.

II część – część praktyczna w formie prezentacji stroju ilustrującego epokę i plakatu lub stroju ilustrującego epokę i ciekawej osoby związanej z postacią mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Czas trwania prezentacji – nie dłużej niż 10 minut. Punkty otrzymuje drużyna z danej szkoły.

III część – prezentacja multimedialna z narratorem w której należy przedstawić dowolną historię z życia majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

 

VII. Zasady punktacji:

1. Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać maksymalnie 120 pkt.

2. Prezentacja stroju, plakatu lub postaci oraz opis – maksymalnie 105 pkt.

Kryteria oceniania prezentacji stroju:

zgodność stroju z epoką – 7 pkt.

atrakcyjność prezentacji – 7 pkt.

estetyka wykonania stroju –7 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 21 punktów za każdą prezentację.

3. Prezentacja multimedialna – maksymalnie 90 pkt. Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 18 pkt.

 

VIII. Literatura:

1. „Album z życia Hubala – Henryk Sobierajski, Andrzej Dyszyński.

2. „Oddział Wydzielony Wojska Polskiego Majora „Hubala” – Zygmunt Kosztyła.

3. Historia Polski 1914-1945 – Wojciech Roszkowski.

4. „Niespokojna dusza” – Henryk Sobierajski.

 

IX. Skład komisji:

3 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego ,,Razem,,w Hrubieszowie,1 osoba z Urzędu Miasta w Hrubieszowie i 1 ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

 

X. Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:

– Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Razem” w Hrubieszowie,

– Urząd Miasta w Hrubieszowie,

– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowy.

 

XI. Podsumowanie konkursu: w HDK w Hrubieszowie w dniu 29 kwietnia 2019 roku o godz. 13.00. Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 30.04.2019 roku.

 

ORGANIZATORZY