Zapraszamy do udziału w Miejskim Konkursie Piosenki Europejskiej

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie zaprasza do udziału w Miejskim Konkursie Piosenki Europejskiej. Konkurs odbędzie się 16 maja 2017 roku w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Początek o godzinie 9.30.

 

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ

I. Organizatorem Miejskiego Konkursu Piosenki Europejskiej jest Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie.

II. Konkurs odbędzie się 16 maja 2017 roku o godzinie 9.30 w sali widowiskowej HDK w Hrubieszowie

III. Celem konkursu jest:

 1. popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży,
 2. samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia siebie,
 3. poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych,
 4. promowanie młodych talentów.

IV. Zasady uczestnictwa:

 1. konkurs przeznaczony jest dla dzieci w trzech grupach wiekowych: I etap kształcenia (klasy I-III), II etap kształcenia (klasy IV-VI), III etap kształcenia (klasy I-III gimnazjum),
 2. udział brać mogą soliści i zespoły wokalne,
 3. uczestnicy przygotowują obowiązkowo jedną piosenkę w dowolnym języku europejskim,
 4. wykonawcy przygotowane utwory prezentuj z półplaybackiem (bez wokalu), z własnym akompaniamentem lub acapella,
 5. uczestnicy zgłaszają udział na formularzu zgłoszeniowym do sekretariatu szkoły, telefonicznie pod nr: 084 697 29 63 lub droga mailową na adres: zsm2hrub@op.pl.

V. Ocena i nagrody:

 1. Jury oceniać będzie: oryginalny dobór repertuaru, interpretację wokalno – sceniczną, poziom warsztatu wykonawczego,
 2. wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody ufundowane przez organizatorów.

VI. Sprawy organizacyjne:

 1. miejscem prezentacji jest sala widowiskowa HDK w Hrubieszowie,
 2. kolejność występów ustala losowo organizator,
 3. termin zgłaszania uczestników: do 12.05.2017.

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie udziału.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

ORGANIZATORZY