25 lipca 2024

Zapraszamy do udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym na Kartkę Wielkanocną

Zapraszamy dzieci z hrubieszowskich przedszkoli i uczniów szkół z terenu Hrubieszowa, do udziału w I Miejskim Konkursie Plastycznym na Kartkę Wielkanocną.

Reklamy

 

Regulamin

 

Cel konkursu:

Reklamy

– Propagowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi.

– Rozwijanie zainteresowań plastycznych.

Reklamy

– Promocja uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.

– Prezentacja plastyki dziecięcej i młodzieżowej w środowisku.

– Indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.

 

Kategorie wiekowe:

– przedszkola i oddziały zerowe

– kl. I–III szkół podstawowych

– kl. IV-VI szkół podstawowych – kl. VII -VIII szkół podstawowych i III gimnazjów – szkoły ponadpodstawowe

 

Nagrody:

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody główne i wyróżnienia oraz podziękowania dla opiekunów artystycznych. Spośród zwycięskich projektów zostaną wybrane oficjalne kartki Burmistrza Miasta Hrubieszowa na święta Wielkanocne, które będą wysłana z życzeniami do osób i instytucji współpracujących z Miastem Hrubieszów.

 

Warunki uczestnictwa:

– Praca powinna zawierać dokładne dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki, telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

– Prace i formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 22.03.2019 r. w sekretariacie Hrubieszowskiego Domu Kultury.

– Spotkanie z autorami nagrodzonych prac nastąpi w dniu 27.03.2019 r. o godz. 10.00 w sali GotArt Hrubieszowskiego Domu Kultury.

– Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.

– Konkurs organizowany jest dla uczniów przedszkoli i szkół mających siedzibę na terenie Miasta Hrubieszowa.

– Należy wykonać prace o formacie nie większym niż A3 ( orientacja pionowa ).

– Prace należy wykonać w technice tradycyjnej np. rysunek, farby, pastele.

– Do każdej pracy musi być dołączona zgoda pełnoletniego ucznia lub rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka tzw. RODO.

– Prosimy nauczycieli o dokonanie wstępnej weryfikacji prac.

– Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone lub złożone po terminie nie będą oceniane.

Oceny oraz wyboru prac dokona komisja powołana przez organizatora w terminie do 26.03.2019 r.

Komisja zwróci szczególną uwagę na tradycyjne trwałe techniki plastyczne z uwagi na możliwość powielania i ekspozycji prac. Prosimy nie wykonywać prac technikami łączonymi np. kruszony styropian, brokaty, makarony, naklejane gwiazdki itp.

Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do ich reprodukowania.

 

Wszelkich informacji udziela:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Urząd Miasta Hrubieszów

tel: 84 696-23-80, wew. 51

gazeta@miasto.hrubieszow.pl

 

Organizatorzy:

Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Hrubieszowski Dom Kultury