Zapraszamy do udziału w miejskim konkursie plastycznym „W grudniowy dzień”

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w miejskim konkursie plastycznym „W grudniowy dzień” Hrubieszów – 2017.

Reklamy

 

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

„W grudniowy dzień…”

Hrubieszów – 2017

 

ORGANIZATORZY:

HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY

przy wsparciu finansowym :

URZĘDU MIASTA HRUBIESZOWA

 

CELE KONKURSU:

– utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem ,

– tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich ,

– prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku,

– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników,

– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.

 

WARUNKI KONKURSU:

– konkurs organizowany jest dla dzieci tylko z miasta Hrubieszowa

– komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I – III .

– prosimy nauczycieli o dokonanie wstępnej weryfikacji prac,

– prace muszą być oprawione w passe – partout,

– każda praca na odwrocie winna zawierać dokładne informacje o autorze pracy: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki , telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,

– prace niezgodne z regulaminem , zniszczone lub złożone po terminie nie będą oceniane.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

– termin składana prac wraz z kartą zgłoszenia upływa dnia 30 listopada 2017r.

– oceny oraz wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora,

– przewidziane są nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej oraz podziękowania dla opiekunów artystycznych

– organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac bez uiszczenia honorarium,

– o wynikach i terminie spotkania z laureatami poinformujemy ok. 15 grudnia 2017r.

 

Wystawa eksponowana będzie podczas Świąt Bożego Narodzenia i karnawału w Hrubieszowskim Domu Kultury.

 

INFORMACJE ADRESOWE:

Hrubieszowski Dom Kultury

22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7

tel. 084 696 2615.