Zapraszamy do udziału w V Konkursie Wiedzy o Rosji

Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” organizuje V Konkurs Wiedzy o Rosji
dla klas I gimnazjów, który odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Miejskich nr 3.

Reklamy

 

Regulamin V

Konkursu Wiedzy o Rosji

dla klas I Gimnazjum

 

 

I. Organizator:

– Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

Ia. Współorganizator:

– ZSM 3 w Hrubieszowie

 

II. Cele konkursu:

– popularyzacja języka rosyjskiego,

– zachęcenie uczniów do nauki języka rosyjskiego

– wyłonienie uczniów najlepiej posługujących się znajomością języka rosyjskiego

– budzenie szacunku dla kultury rosyjskiej,

– rozbudzanie zainteresowań Rosją,

– budzenie zainteresowań i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów

– uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku

 

III. Termin i miejsce konkursu:

W dniu 27 lutego 2015 roku w godz.09.-12,00 w Zespole Szkół Miejkich nr 3 w Hrubieszowie przy ul. Listopadowej 12.

 

IV. Termin zgłoszenia: do 20 lutego 2015 roku w ZSM nr 3 w Hrubieszowie i mailowo na: wojciechantoniuk@o2.pl Wojciech Antoniuk tel. 663 779 543 lub lub ZSM nr 3 w Hrubieszowie.

 

V. Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział biorą uczniowie szkół gimnazjalnych klas I z terenu miasta,powiatu hrubieszowskiego i zgłoszonych w drużynach 5 osobowych,które najpierw rozwiązują test,a potem biorą udział w prezentacji. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych szczególnie zainteresowanych językiem rosyjskim wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości ogólnej z języka rosyjskiego.

 

VI. Sposób przeprowadzenia konkursu:

 

* I część – test składający się z 24 pytań. Czas pisania – 36 minut. Test rozwiązywany będzie

przez 3 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej

drużyny z każdej szkoły.

* II część- prezentacja stroju ilustrującego dowolną epokę w Rosji lub znaną postać,

można wykorzystać fragmenty z utworów znanych pisarzy Rosji lub przygotować wystąpienie

autorskie po rosyjsku lub po polsku. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

* III część-prezentacja multimedialna o Rosji z narratorem po rosyjsku lub po polsku w której

można przedstawić dowolną panoramę wybranej dziedziny np:miasta,zabytki,góry,poczet

pisarzy,piosenkarzy,naukowców,sportowców,kosmonautów itp.

Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 5 minut.

 

VII. Zasady punktacji:

1. Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać maksymalnie 72 pkt.

2. Prezentacja stroju lub postaci oraz opis – maksymalnie 45 pkt.

Kryteria oceniania prezentacji stroju:

·zgodność stroju z epoką – 3 pkt.

·atrakcyjność prezentacji – 3 pkt.

·estetyka wykonania stroju –3 pkt.

4. Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 9 pkt.

3. Prezentacja multimedialna- maksymalnie 30 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 6 pkt.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad punktacji.

 

VIII.Literatura:

1. Echo 1,2 i 3 , wydawnictwo WSiP, B. Gawęcka-Ajchel,Alina Zelesik.

2. Wremena 1,2 i 3 wydawnictwo WSiP, E.Chamrajewa,R.Broniarz

 

IX.Skład komisji:

4 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego ,,Razem,,w Hrubieszowie,1 osoby z Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszowie.

 

X.Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:

– Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Razem’’ w Hrubieszowie

– Urząd Miasta w Hrubieszowie

– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,

– Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowy.

 

XI. Podsumowanie konkursu odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie w dniu 20 lutego 2015 roku o godz.13,00.

Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 01.03.2015r.