Zapraszamy do udziału w XI edycja akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei

W tym roku, tradycyjnie przed Wielką Nocą, Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, już po raz jedenasty, organizuje przy współudziale innych instytucji i organizacji akcję Wokół Wielkanocnej Nadziei.

Reklamy

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie przy współpracy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Hrubieszowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Horodle, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach, Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Stowarzyszenia „Nieobojętni”, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów organizuje akcję WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI.

 

Załączniki do pobrania:

•    Konkurs WWN
•    Regulamin
•    Załącznik nr 1 karta uczestnika
•    Załącznik nr 2 identyfikator

 

W ramach akcji odbędzie się konkurs na: palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny. Celem konkursu jest kultywowanie regionalnej tradycji i folkloru świąt wielkanocnych, integracja we wspólnej akcji dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnych placówek i instytucji kulturalno-oświatowych oraz zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego.

 

Patronat nad tegoroczną akcją przyjęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetmana, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Tomasz Zając, Starosta Hrubieszowski Pan Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki, Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Tadeusza Garaj, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Pan Andrzej Szkudziński, Wójt Gminy Horodło Pan Krzysztof Bożek, Wójt Gminy Trzeszczany Pan Mirosław Kutera.

 

Konkurs rozpoczyna się 6 marca 2014r. i trwać będzie do 31 marca 2014r. Przewidziano sześć kategorii wiekowych:
•    kategoria I – przedszkolaki (zerówka),
•    kategoria II – uczniowie szkoły podstawowej, klasy I-III,
•    kategoria III – uczniowie szkoły podstawowej, klasy IV-VI
•    kategoria IV – uczniowie gimnazjum klasy I-III
•    kategoria V – uczniowie szkół średnich
•    kategoria VI – instytucje/organizacje/warsztaty/osoby dorosłe

 


Prace  konkursowe w dowolnej technice i formie opatrzone identyfikatorem /załącznik nr 2/ wraz z kartą uczestnictwa /załącznik nr1/należy złożyć do dnia 31 marca 2014r. w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie – ul Prusa 8, (84 696 58 57), Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzeszczanach – Trzeszczany Pierwsze 194, (84 657 50 02), Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Horodle – ul. Piłsudskiego 51, (84 696 55 60). lub Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie – ul. Zamojska 18a, (84 696 33 38) powołując się na nazwisko Beaty Tomaszczuk.

Najciekawsze prace konkursowe zostaną wyróżnione i nagrodzone, a wszystkie zebrane wytwory konkursowe zostaną przekazane na aukcję przedświąteczną, która odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie 2 i 3 kwietnia 2014r. i przy Kościołach parafialnych 6 kwietnia 2014r. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych produktów żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin z powiatu hrubieszowskiego.

Mottem przewodnim tegorocznej XI edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei są słowa Martina Lutra Kinga: „Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?” Organizatorzy tym wymownym hasłem pragną zaprosić wszystkich, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka do współpracy, wskazując również na bardzo istotny cel, jakim jest kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych.

 


Beata Tomaszczuk
Koordynator SKW ZS nr 1