Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie zaprasza na bezpłatne warsztaty dla gimnazjalistów i ósmoklasistów.

Reklamy

 

Bezpłatne warsztaty dla ósmoklasistów:

zajęcia warsztatowe prowadzone z następujących bloków przedmiotowych:

Reklamy

– język polski

– matematyka

– język obcy (język angielski, język rosyjski lub język niemiecki),

Każdy blok przedmiotowy obejmować będzie wykłady i ćwiczenia, zajęcia warsztatowe odbywać się będą w małych grupach, prowadzone raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, rozpoczęcie warsztatów: listopad 2018 r., zakończenie: kwiecień 2019 r.,

Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla wszystkich uczniów ósmych klas szkół podstawowych powiatu hrubieszowskiego.

 

Bezpłatne warsztaty dla gimnazjalistów

zajęcia warsztatowe prowadzone z następujących bloków tematycznych:

– blok humanistyczny

– blok matematyczno – przyrodniczy

– język obcy (język angielski, język rosyjski lub język niemiecki)

 

Każdy blok tematyczny obejmować będzie wykłady i ćwiczenia, zajęcia warsztatowe w małych grupach, prowadzone raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, rozpoczęcie warsztatów: listopad 2018 r., zakończenie: kwiecień 2019 r., zajęcia warsztatowe przeznaczone dla wszystkich uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego

 

Korzyści związane z uczestnictwem w warsztatach:

– powtórzenie, uzupełnienie oraz usystematyzowanie wiedzy

– nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych

– rozwijanie zdolności analizowania i rozwiązywania problemów

– rozwijanie umiejętności wnioskowania, argumentowania i formułowania opinii

– rozwijanie umiejętności zarządzania czasem egzaminacyjnym

– oswojenie z formą egzaminu

– dogodna lokalizacja zajęć.

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 6962524, www.zsnr3.pl

 

Zapisy do końca października 2018 roku!

Serdecznie zapraszamy

 

źródło: ZS nr 3 w Hrubieszowie