27 września 2023

Zapraszamy na Hrubieszowskie Ciuchobranie

Twoja szafa pęka w szwach od ubrań? Mimo to uważasz, że nie masz się w co ubrać? Ta akcja jest dla ciebie!

Reklamy

 

Organizatorem  spotkania  „Hrubieszowskie  Ciuchobranie”  jest  Hrubieszowski Dom Kultury.

Spotkanie odbędzie się 07.12.2019 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w holu Hrubieszowskiego Domu Kultury.

„Hrubieszowskie  Ciuchobranie”  polega  na  sprzedaży,  wymianie  bądź  oddawaniu  ubrań    i dodatków udostępnionych przez wystawców nie prowadzących działalności związanej ze sprzedażą w branży odzieżowej na wyznaczonych wcześniej stanowiskach. Wystawca dokonuje wyboru przyniesionych rzeczy.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i poglądów związanych z modą oraz dokonywanie transakcji produktowych we własnym zakresie.

Wystawcy muszą do 02.12.2019 r. dostarczyć do Hrubieszowskiego Domu Kultury formularz uczestnictwa w spotkaniu, który jest dostępny pod adresem www.hdk-hrubieszow.pl Formularz uczestnictwa jest dokumentem potwierdzającym rezerwację stanowiska dla wystawcy podczas spotkania „Hrubieszowskie Ciuchobranie”. Liczba miejsc dla wystawców jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wystawcy otrzymają potwierdzenie przyjęcia do dnia 03.12.2019 r.

Wszystkie stanowiska są jednakowe. W skład stanowiska wchodzą:

1 krzesło
1 metalowy stojak lub stół

Wystawca może, po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem, przynieść własne wyposażenie o ile nie będzie kolidować z innymi stanowiskami. Każdy wystawca musi we własnym zakresie zapewnić sobie pakiet kartek, na których można podać ceny ubrań na sprzedaż. Organizator nie zapewnia wieszaków na ubrania.

Wystawca w dniu imprezy będzie miał możliwość przygotowania swojego stanowiska od godz. 10:00.

Produkty, które zostaną przyniesione przez wystawców na spotkanie nie mogą być zniszczone, uszkodzone, brudne bądź niezgodne z charakterem spotkania.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez wystawców rzeczy oraz za dokonane transakcje.

Wstęp na „Hrubieszowskie Ciuchobranie” jest darmowy, bez żadnych ograniczeń wiekowych.

Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy jednocześnie wyrażają zgodę na udostępnianie wizerunku zgodnie z obowiązującymi przepisami (Klauzula informacyjna dostępna na stronie www.hdk-hrubieszow.pl).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie ich wiąże się z brakiem możliwości rezerwacji stanowiska podczas spotkania.

 

Materiały do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.

 

(HDK)