Zapraszamy na konferencję z okazji 140. Rocznicy urodzin Bolesława Leśmiana

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie Im. Stanisława Staszica zaprasza na konferencję z okazji 140. Rocznicy urodzin Bolesława Leśmiana, która odbędzie się 9 września 2017 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 7.

Reklamy

 

PROGRAM

11.00 – Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości

– Leśmian w Hrubieszowie – Jerzy L. Krzyżewski, prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica

– Człowiek i natura w poezji Bolesława Leśmiana – Agnieszka Skubis-Rafalska – zastępca dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego w Lublinie

– Dom i ogród Sunderlandów. Miejsce spotkań z historią i literaturą – Łukasz Babula – Muzeum Regionalne w Iłży

– Leśmian-Leśmian – Warszawskie ścieżki poety – Katarzyna Jakimiak – kustosz Muzeum im. Adama Mickiewicza w Warszawie

– Bolesław Leśmian – rejent – Teresa Renata Bodys – sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu

– Spacer z Leśmianem po Zamościu – Sławomir Bartnik – prezes Towarzystwa Leśmianowskiego w Zamościu

Podsumowanie i zamknięcie konferencji. Uroczyste złożenie kwiatów przy obelisku upamiętniającym pobyt Bolesława Leśmiana w Hrubieszowie.

 

Konferencja odbędzie się pod patronatem Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie i Burmistrza Miasta Hrubieszowa Tomasza Zająca.