Zapraszamy na spotkanie z modlitwą o chorych

Zapraszamy na spotkanie z modlitwą o chorych, które poprowadzi Leszek Korzeniecki –
duszpasterz, ewangelista, mówca konferencyjny.

Reklamy

 

Modlac się o osoby chore, widział tysiące ludzi uzdrowionych z różnych chorób i dolegliwości (nowotwory, bezpłodność, schorzenia kręgosłupa, epilepsja, głuchota, slepota, niedowłady kończyn, infekcje układu oddechowego i wiele innych).

Spotkanie odbędzie się 27 grudnia 2017 r.  o godz. 18.00 w sali konferencyjnej restauracji „Staropolska”.

„Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą, ku zbawieniu każdego kto wierzy (…).” List Świętego Pawła do Rzymian 1.16.

Wstęp wolny.

Organizator: Społeczność Chrześcijańska Hrubieszów.

schhubieszow@gmail.com 

tel.782103452