Zapraszamy na warsztataty dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW w Hrubieszowie zaprasza do udziału w psychoedukacyjnych warsztatatach dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Reklamy

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW w Hrubieszowie – organizator cyklu szkoleń pt. „Wyedukowany nauczyciel i świadomy rodzic – dobrodziejstwo dziecka z niepełnosprawnością” serdecznie zaprasza do udziału w „Psychoedukacyjnych warsztatatach dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością”, które poprowadzi psycholog pani mgr Ewelina Perehubka.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2015 r. (piątek) o godzinie 900 w Sali Konferencyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych.

Warsztaty szczególnie skierowane są do Mam dzieci z niepełnosprawnością.

 

W programie warsztatów uwzględnione będą następujące zagadnienia:

– komunikacja interpersonalna w relacji z dzieckiem niepełnosprawnym,

– kształtowanie u dziecka z niepełnosprawnością poczucia własnej wartości,

– konstruktywne rozwiązywanie problemów,

– rozwój psychoseksualny w okresie dzieciństwa,

– radzenie sobie ze stresem.

 

Po warsztatach zaplanowane są konsultacje indywidualne.

 


Projekt realizowany jest dzięki dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Lubelskie ze środków PFRON.