Zapraszamy na zebrania mieszkańców osiedli Kolejarz, Polna i Piłsudskiego

Zarządy osiedli Kolejarz, Polna i Piłsudskiego, zapraszają na wspólne zebranie mieszkańców, które odbędzie się we wtorek 10 grudnia 2019 r. w Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko”.

Reklamy

 

Początek zebrania o godz. 17.00.

 

***

Reklamy

 

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA KOLEJARZ

z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Kolejarz

 

Na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Osiedla Piłsudskiego stanowiącego załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784) zwołuje się na dzień 10 grudnia 2019 r. (wtorek), na godz.17:00 zebranie Mieszkańców Osiedla Kolejarz.

Zebranie odbędzie się wspólnie z Mieszkańcami Osiedla Polna i Piłsudskiego.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania przez Burmistrza Miasta.

 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.

 3. Przyjęcie porządku zebrania.

 4. Informacja Burmistrza Miasta o założeniach budżetu na 2020 rok.

 5. Dyskusja i wolne wnioski.

 6. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko” ul. Polna 19.

Przewodniczący Zarządu Osiedla

/-/ Danuta Kowalska

 

***

 

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA POLNA

z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Polna

Na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Osiedla Piłsudskiego stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784) zwołuje się na dzień 10 grudnia 2019 r. (wtorek), na godz.17:00 zebranie Mieszkańców Osiedla Polna.

Zebranie odbędzie się wspólnie z Mieszkańcami Osiedla Kolejarz i Piłsudskiego.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania przez Burmistrza Miasta.

 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.

 3. Przyjęcie porządku zebrania.

 4. Informacja Burmistrza Miasta o założeniach budżetu na 2020 rok.

 5. Dyskusja i wolne wnioski.

 6. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko” ul. Polna 19.

Przewodniczący Zarządu Osiedla

/-/ Tomasz Wojciech Antoniuk

 

***

 

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA PIŁSUDSKIEGO

z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Piłsudskiego

 

Na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Osiedla Piłsudskiego stanowiącego załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/269/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 65, poz. 1412, z 2017 r. poz. 653 i z 2019 r. poz. 1784) zwołuje się na dzień 10 grudnia 2019 r. (wtorek), na godz.17:00 zebranie Mieszkańców Osiedla Piłsudskiego.

Zebranie odbędzie się wspólnie z Mieszkańcami Osiedla Polna i Kolejarz.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania przez Burmistrza Miasta.

 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.

 3. Przyjęcie porządku zebrania.

 4. Informacja Burmistrza Miasta o założeniach budżetu na 2020 rok.

 5. Dyskusja i wolne wnioski.

 6. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko” ul. Polna 19.

Przewodniczący Zarządu Osiedla

/-/ Paweł Zając