Zapraszamy na zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla Nr 5 „Sławęcin”

W środę 5 lutego 2014r. o godz 18.00 w Miejskim Przedszkolu Nr 3 przy ul. Grotthusów, odbędzie się zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla Nr 5 „Sławęcin”.

Reklamy

Dnia 05-02-2014r. (środa) o godz 18.00 (drugi termin 05-02-2014r. o godz. 18.30) w Miejskim Przedszkolu Nr 3 przy ul. Grotthusów odbędzie się zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla Nr 5 „Sławęcin” obejmującym ulice Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Brzozową, Ciesielczuka, Grabowiecką od skrzyżowania z ulicą Chańską i Grotthusów do „wąskotorówki”, Grotthusów, Konopnickiej, Orzeszkowej, Sikorskiego, Słoneczną i Wiśniową.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie porządku zebrania.

3. Wybory władz Zarządu:

a) wybór Komisji Skrutacyjnej,

b) wybór  Przewodniczącego Zarządu Osiedla,

c) wybór czterech członków Zarządu Osiedla.

4. Zakończenie zebrania.