Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 10.12.2010 r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2010 r.

5. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– podjęcie uchwały,
– złożenie ślubowania.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Hrubieszowskiego.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych oraz diety Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie do wykonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zakończenie obrad.