Zaproszenie na szkolenie w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie

Hrubieszów

Reklamy

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku i terminów składania zeznań podatkowych (SD-3) o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych lub zgłoszeń (SD-Z2) o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych oraz deklaracji od podatku od czynności cywilnoprawnych…

… Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie zaprasza na spotkanie szkoleniowo – informacyjne w w/w. zakresie, które odbędzie się w dniu 13.05.2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11 (świetlica urzędu skarbowego).

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.