Zaproszenie na uroczystości

Stefankowice

Reklamy

Wójt Gminy Hrubieszów, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stefankowicach oraz Stowarzyszenie „Sosenka” w Stefankowicach zapraszają na uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Stefankowicach imienia 15 Pułku Piechoty „Wilków” połączoną z obchodami 90 rocznicy bitwy pod Stafankowicami.

Uroczystości odbędą się 12 września 2010 roku w Szkole Podstawowej w Stefankowicach – rozpoczęcie o godz. 9:00.

Program uroczystości:

9:00
– uroczystość nadania imienia szkole
– złożenie wiązanek i kwiatów przy tablicy pamiątkowej 15 pp „Wilków” -świetlica wiejska w Stefankowicach

12:00
– msza polowa – park podworski w Stefankowicach
– część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły oraz dzieci z punktu przedszkolnego „Wilczęta”
– otwarcie wystawy – 15 pp „Wilków” wczoraj i dziś
– rekonstrukcja bitwy
– występ zespołów: „Zieloni”, „Czerwona Jarzębina”

11 września 2010 roku o godz. 16:00 na cmentarzu w Moniatyczach nastąpi złożenie kwatów na grobach żołnierzy 11 pp „Wilków”

Współorganizatorzy:
– Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Stafankowicach
– Rada Sołecka Kolonii i Wsi Stefankowice
– Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich w Stefankowicach
– Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach
– Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie
– Proboszcz Parafii pw. św Piotra i Pawła w Moniatyczach