Zaproszenie na VI sesję Rady Powiatu

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 27 kwietnia 2011 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się VI sesja Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

Reklamy

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wręczenie medali za długoletnią służbę oraz krzyży zasług.

5. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu z dnia 29 marca 2011 r.

6. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie informacji o sytuacji na rynku pracy i formach przeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2010.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2011 – 2015”.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie funkcjonowania instytucji kultury, których organizatorem jest Powiat Hrubieszowski.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej oceny stanu dróg powiatowych.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2011 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zakończenie obrad.