Zaproszenie na XXI sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

W dniu 14 marca 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34 odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu.

Reklamy


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 r.

5. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za 2012 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2012.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Hrubieszowskiego za 2012 r. 
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Hrubieszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem  badań lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Hrubieszowie w 2013 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego wraz z Programem Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2012.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016”
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zamość zadania w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie informacji z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim w 2012r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2013 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół działających na terenie powiatu hrubieszowskiego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2012 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

19. Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

20. Wnioski i oświadczenia radnych.

21. Zakończenie obrad.