Zarejestrować się do przychodni… na godzinę

Odpowiedzi na interpelacje radnego powiatowego Michała Miściora w sprawie rejestrowania się na konkretną godzinę do przychodni SP ZOZ w Hrubieszowie.

Reklamy


Hrubieszów 2015-05- 25


Pan

Michał Miścior Radny Rady Powiatu


W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Pana na VI sesji Rady Powiatu w dniu 30.04.2015 r. następującej treści:

1. „Proszę, aby pacjenci przychodzący do przychodni SP ZOZ w Hrubieszowie mogli zarejestrować się na godzinę. Możliwy jest oczywiście margines godzinny, czy dwugodzinny. Nie ma potrzeby, żeby pacjent czekał po 9 godzin w kolejce. W innych miastach taki system funkcjonuje. Jego wprowadzenie nie jest kosztowne, wymaga tylko zmian organizacyjnych. Zgłaszałem tę sprawę na Radzie Społecznej SP ZOZ, ale nie przyniosło to poprawy sytuacji.

2. Mieszkańcy ul. Listopadowej zwrócili się do mnie z prośbą o przeprowadzenie remontu na ul. Listopadowej. Natężenie ruchu na tej ulicy jest duże. Nawierzchnia jezdni i chodnika są w takim stanie, że po deszczu tworzą się kałuże. Szczególnie na wysokości bloku Nr 12 jest zaniżenie terenu, gdzie zbiera się woda opadowa. Od strony bloków kolejowych również jest chodnik gorszej jakości. Proszę o zamontowanie na wysokości szkoły i przedszkola progów spowalniających w celu zwiększenia bezpieczeństwa przechodzących przez ulicę dzieci.”

 

Poniżej odpowiedzi na interpelacje rodnego.

 

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie:

W odpowiedzi na pismo Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie nr WS.8023.5.2015, związanego z interpelacją Radnego Pana Michała Miściora, informuję, iż została wprowadzona numeryczna rejestracja pacjentów do lekarza rodzinnego w Poradni Ogólnej i pacjenci przyjmowani są według kolejności zgłoszenia. Taka organizacja przyjęć pozwala na gospodarowanie własnym czasem przez pacjentów.

Rejestracja na określona godzinę jest niemożliwa ze względu na małą ilość lekarzy.


***


Andrzej Barczuk Przewodniczący Rady Powiatu w Hrubieszowie:

W odpowiedzi na interpelację radnego Rady Powiatu Pana Michała Miściora zgłoszoną na VI sesji Rady Powiatu w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 3459L (ul. Listopadowa) oraz zamontowania progów zwalniających informuję;

Remont chodnika na ul. Listopadowej zostanie wykonany w bieżącym roku w ramach kontynuacji zadania realizowanego wspólnie z Gminą Miejską Hrubieszów, natomiast remont nawierzchni jezdni zostanie wykonany w ramach bieżącego utrzymania dróg. Ograniczenie prędkości na wysokości szkoły zostało wykonane przez ustawienie znaku pionowego B-33 „ograniczenie prędkości do 30 km/h”.