Zaszczepiony lepiej ubezpieczony

Nie każdy kierunek świata wiąże się z koniecznością przedsięwzięcia specjalnych środków ostrożności przed wyjazdem. Są jednak miejsca na Ziemi, do których wyjazd oznacza poddanie się obowiązkowym szczepieniom. Dzięki temu można uchronić się przed egzotycznymi chorobami.

Reklamy

 

Co najmniej 8 tygodni przed planowaną egzotyczną podrożą, a najlepiej już kilka miesięcy wcześniej, warto zająć się kwestią ewentualnego zaszczepienia się. W przypadku pewnych miejsc na Ziemi jest to bowiem bardzo wskazane (czasami nawet obowiązkowe). Lepiej wydać nawet kilkaset złotych na szczepionki niż później martwić się o koszty leczenia i konsekwencje zdrowotne. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej też przejrzeć listę chorób przewlekłych, aby przekonać się, czy poza szczepieniem, nie będzie nam także potrzebne travel insurance for pre existing medical conditions, czyli specjalne ubezpieczenie rozszerzone o choroby chroniczne i ich następstwa w podróży.

Przeczytaj dokładnie OWU

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością to dokument, w którym zamieszczony jest wykaz wszystkich przewlekłych przypadków medycznych (źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102531699). Niestety nie każdy z nich jest honorowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Każde z nich ma własne wyłączenia odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), które warto dokładnie przestudiować. Aby sprawdzić, jak wyglądają przykładowe oferty polis od chorób przewlekłych, można zajrzeć na strony ubezpieczycieli, takich jak Insurance Choice.

Różny stopień zagrożenia 

O tym, jaki dobór szczepień będzie najlepszy, dowiedzieć się można w miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub w poradni chorób tropikalnych. Na tej podstawie ustala się też harmonogram przyjęcia poszczególnych szczepionek. Do chorób zakaźnych, które najczęściej dotykają turystów za granicą, zalicza się m.in. żółtą febrę, wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, malarię, polio, tężec i japońskie zapalenie mózgu. Jednak ze względu na różny stopień zagrożeń, dobór szczepień powinien opierać się na tym, jaki będzie charakter wyjazdu, dokąd zamierzamy jechać, jaka jest panująca tam sytuacja epidemiologiczna itd. Ważny jest także czas pobytu oraz stan odporności immunologicznej.

Poza szczepieniem, warto już podczas samego wyjazdu pamiętać m.in. o tym, aby pić wodę tylko z pewnego źródła (najlepiej sprzedawaną w butelkach), nie jeść surowych warzyw, a owoce obierać ze skórki. Z kolei do mycia zębów bezpiecznie jest używać wody z butelki.

 

(tekst i fot. mat. sonsora)