Zawiadomienie o wyniku przetargu

Zawiadomienie o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 23. 08. 2006 r.

Reklamy

Na podstawie Art. 92 Ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych /wraz z póżniejszymi zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 07 . 04. 2006 r./ informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EURO przeprowadzonego w dniu 23. 08. 2006 r. na „Modernizację obiektów otwartych Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ciesielczuka 2” wybrana została oferta Pana Jana Steciuka za kwotę 65. 234,75 zł. brutto z terminem realizacji do dnia 10. 11. 06 r.

źródło: UM w Hrubieszowie