Zawody użyteczno – bojowe grup dalekiego rozpoznania i plutonów rozpoznawczych 2 pr

W październiku pod patronatem Pomocnika dowódcy ds. podoficerów przeprowadzono w hrubieszowskim 2 Pułku Rozpoznawczym zawody użyteczno-bojowe grup dalekiego rozpoznania i plutonów rozpoznawczych.

Reklamy

Zawody przeprowadzono w dwóch etapach:
– I etap to eliminacje przeprowadzone w dniu 04.10.2012 r. w których wzięło udział 16 zespołów składających się z dziesięciu żołnierzy etatowych grup dalekiego rozpoznania i plutonów rozpoznawczych. Eliminacje obejmowały konkurencje z zakresu szkolenia ogniowego, topografii oraz wychowania fizycznego. 
    W wyniku przeprowadzonych eliminacji do dalszego współzawodnictwa przeszły trzy grupy z pododdziałów dalekiego rozpoznania tj. 

– 1 Grupa rozpoznawcza 1kompanii dalekiego rozpoznania
– 1 Grupa rozpoznawcza 3kompanii dalekiego rozpoznania
– 2 Grupa rozpoznawcza 3kompanii dalekiego rozpoznania
oraz trzy plutony z kompanii rozpoznawczych tj.
– 2 pluton 5 kompanii rozpoznawczej 
– 3 pluton 5 kompanii rozpoznawczej 
– 1 pluton 6 kompanii rozpoznawczej 
    Następnie w dniu 10.10.2012 r. odbył się II etap zawodów „Pętla taktyczna” która obejmowała odcinek około 42 km w ramach którego żołnierze poddani byli nie tylko sprawdzeniu pod względem wytrzymałościowym ale także różnym konkurencjom określonym w normach szkoleniowych.
Pętla taktyczna obejmowała niżej wymienione zagadnienia:
– wyznaczanie odległości do celu; 
– dostarczenie amunicji: czołgając się z przeszkodą /zasiek/;
– wykrywanie środków trujących w powietrzu;
– rozpoznawanie sylwetek sprzętu bojowego armii innych państw;
– przekazywanie utajnionej informacji ze zdobytej mapy;
– wezwanie MEDAVAC wg otrzymanej sytuacji; 
– pokonywanie przeszkody „wodnej” przejście linowe;
– wykonywanie przejścia w polu minowym;
    W wyniku sumowania wyników wszystkich konkurencji „pętli taktycznej”, klasyfikacja końcowa przedstawiła się następująco: 
I miejsce 1 pluton 6 kompani rozpoznawczej
II miejsce 2 grupa rozpoznawcza 3 kompani dalekiego rozpoznania 
III miejsce 1 grupa rozpoznawcza 1 kompani dalekiego rozpoznania
IV miejsce 2 pluton 5kompani rozpoznawczej
V miejsce 1 grupa rozpoznawcza 3 kompani dalekiego rozpoznania
VI miejsce 3 pluton 5kompani rozpoznawczej

    Za zajęcie czołowych miejsc w zawodach użyteczno bojowych grup dalekiegorozpoznania i plutonów rozpoznawczych Dowódca 2 pułku rozpoznawczegowz Pan ppłk dypl. Marcin FRĄCZEK wyróżnił:
Za zajęcie I miejsca nagrodą pieniężną żołnierzy 1 plutonu 6 kompani rozpoznawczej
– ppor. JĘDRZEJAS Tomasz 
– st. kpr. SZLENDAK Mirosław
– st. szer. BARCZUK Radomił
– st. szer. SEMENIUK Krzysztof
– st. szer. BAJERCZAK Krzysztof
– st. szer. BOREK Jan
– st. szer. KARANIEWICZ Tomasz
– st. szer. OŻÓG Kacper
– szer. KAMIŃSKI Mirosław 
– szer. BIAŁEK Marcin

    Za zajęcie II miejsca pochwałą i dyplomem uznania  żołnierzy 2 grupy rozpoznawczej 3 kompani dalekiego rozpoznania
-ppor. GOŹDZIUK Ryszard
– st. kpr. KLIMIUK Mateusz
– st. kpr. ADAMCZUK Piotr
– st. szer. PODOLAK Waldemar
– st. szer. HEFNER Jacek
– st. szer. GAWEŁ Jacek
– st. szer. ZDUNEK Tomasz
– st. szer. PAWLOS Marcin
– st. szer. GŁĄB Andrzej
– st. szer. SZAT Andrzej

    Za zajęcie III miejsca dyplomem uznania  żołnierzy 1 grupy rozpoznawczej 1 kompani dalekiego rozpoznania
– ppor. SIARKIEWICZ Przemysław
– st. szer. FLAK Andrzej 
– st. szer. HUCZ Dariusz 
– st. szer. ŁADNIAK Piotr
– st. szer. JANUSZEWICZ Andrzej
– st. szer. PASZKIEWICZ Marek
– st. szer. DOMAŃSKI Łukasz
– st. szer. DRABIUK Sylwester
– st. szer. KUZIELA Patryk
– st. szer. GRZYWACZEWSKI Paweł

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !!!


Info i foto: 2pr