Zbiórka żywności w Hrubieszowie – poszukiwani wolontariusze

Stowarzyszenie Edukacyjne”Razem” organizuje na terenie Hrubieszowa w dniach 25 – 26 września 2014 roku Zbiórkę i Kwestę na rzecz osób niepełnosprawnych i oczekuje na kontakt wszystkich chętnych wolontariuszy.

Reklamy

 

Serdecznie zapraszamy!

Tomasz Wojciech Antoniuk – tel. 663 779 543.

 

Szanowni Mieszkańcy Hrubieszowa!

Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie jest stowarzyszeniem zwykłym od ponad 5 lat, które działa na rzecz dzieci oraz osób dorosłych w tym niepełnosprawnych.

Dlatego też w dniach 25 – 26 września 2014 roku organizujemy Zbiórkę i Kwestę artykułów spożywczych, gdzie będziemy zbierali konserwy, ryż, mąkę, makaron, kaszę, cukier, słodycze, olej i tłuszcze.

Tożsamość stowarzyszenia kształtowana jest w oparciu o zasady: równości szans, sprawiedliwego równego traktowania, tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, integracji, solidarności, działalności humanitarnej i kształtowania postaw obywatelskich.

W ramach realizacji celów statutowych takich jak: edukacja, terapia, profilaktyka, działalność charytatywna i opiekuńczo-wychowawcza podejmujemy różne działania na tych płaszczyznach.

Jesteśmy świadomi tego, że budujemy społeczeństwo obywatelskie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych przy Waszej pomocy w Hrubieszowie i okolicy.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Z wyrazami szacunku
prezes
Tomasz Wojciech Antoniuk