Zebranie 27 WDP AK w Hrubieszowie

Hrubieszów

Reklamy

We wtorek, 2 marca 2010 r. od godziny 10.00 odbędzie się zebranie członków i sympatyków 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie, w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Hrubieszowie, wejście z tyłu starszego budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 15 (wejście od podwórza), zapraszamy również chętnych do współpracy!

***

27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej

Największy partyzancki związek taktyczny na ziemiach polskich. Sformowana z istniejących wcześniej oddziałów partyzanckich i zmobilizowanych żołnierzy konspiracji Inspektoratów AK: Kowel, Łuck i Równe. Organizowana od stycznia do marca 1944 z zadaniem przeprowadzenia akcji “Burza” na Wołyniu. Po zakończeniu mobilizacji 27. WDP liczyła 7300 oficerów i żołnierzy.

Wg. publikacji “Polskie Państwo Podziemne na Wołyniu w latach 1939-1944″ dywizją dowodzili kolejno:
płk. K. Bąbiński “Luboń”
ppłk. J. Kiwerski “Oliwa”
mjr. T. Sztumberk-Rychter “Żegota”, szef sztabu
płk. J. Kotowicz “Twardy”
kpt. Tadeusz Klimowski “Klon”, “Ostoja”, cichociemny, szef sztabu od maja 1944.

Dywizja wspomagała lokalną samoobronę ludności polskiej w walce z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), walczyła z niemieckimi siłami przeciw partyzanckimi i regularnymi oddziałami niemieckich wojsk frontowych …

Po wkroczeniu Armii Czerwonej dywizja została zmuszona do złożenia broni w Skrobowie 25 lipca 1944 r. Część oficerów 27. WDP AK zesłano do łagrów w ZSRR lub uwięziono. Większość zamieszkałych na Wołyniu i Polesiu Polaków została zmuszona, tracąc wszelki dobytek do przeniesienia się na tereny Polski. Bardzo duża grupa zamieszkała w Hrubieszowie lub okolicach.

***

Opracował – mak

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010