Zebranie 27 WDP AK w Hrubieszowie

Hrubieszów

Reklamy

We wtorek, 2 marca 2010 r. odbyło się zebranie członków Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie, w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Hrubieszowie, znajdującej się przy ul. 3 Maja 15. Będzie Wieczornica w Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie.

***

Wszystkich obecnych serdecznie przywitał prezes Środowiska, następnie podając porządek zebrania. Za działalność społeczną i sponsoring przy organizacji piłkarskiego turnieju o Puchar Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie p. Henryka Czerska została nagrodzona honorowym dyplomem.

Z kolei wiceprezes p. Zbigniew Kasprowicz zdał dokładną relację finansową za rok 2009 i tutaj należą się ogromne podziękowania dla prof. Mieczysława Sawczuka, który pewną kwotą zasilił kasę Środowiska.

Następnie przedstawiono tegoroczne poczynania i plany dalszego działania, m.in. zamówiono Biuletyn Informacyjny i książki związane z wydarzeniami na Wołyniu.

Delegatem na zebranie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński w Warszawie został wybrany p. Roman Witwicki.

Z kolei omówiono spotkanie kombatantów Środowiska z młodzieżą Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie im. króla Władysława Jagiełły, które odbędzie się 10 marca 2010 r. i będzie poprzedzało kwietniową Wieczornicę oraz konkurs na temat wydarzeń jakie zaszły na Wołyniu podczas II Wojny Światowej.

Następne zebranie hrubieszowskiego Środowiska 27 WDP AK odbędzie się 4 maja 2010 r. od. godz. 10.00 w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Hrubieszowie, wejście z tyłu starszego budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 15 (wejście od podwórza), zapraszamy również chętnych do współpracy!

27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej

Największy partyzancki związek taktyczny na ziemiach polskich. Sformowana z istniejących wcześniej oddziałów partyzanckich i zmobilizowanych żołnierzy konspiracji Inspektoratów AK: Kowel, Łuck i Równe. Organizowana od stycznia do marca 1944 z zadaniem przeprowadzenia akcji “Burza” na Wołyniu. Po zakończeniu mobilizacji 27. WDP liczyła 7300 oficerów i żołnierzy.

Dywizja wspomagała lokalną samoobronę ludności polskiej w walce z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii [UPA], walczyła z niemieckimi siłami przeciw partyzanckimi i regularnymi oddziałami niemieckich wojsk frontowych …

Po wkroczeniu Armii Czerwonej dywizja została zmuszona do złożenia broni w Skrobowie 25 lipca 1944 r. Część oficerów 27. WDP AK zesłano do łagrów w ZSRR lub uwięziono. Większość zamieszkałych na Wołyniu i Polesiu Polaków została zmuszona, tracąc wszelki dobytek do przeniesienia się na tereny Polski. Bardzo duża grupa zamieszkała w Hrubieszowie lub okolicach.

***

Opracował – mak

zobacz zdjęcia »