Zebranie i udział w uroczystościach 27 WDP AK

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

We wtorek, dnia 1 IX 2009 r. od godz. 9.00 w hrubieszowskim Muzeum odbyło się kolejne zebranie członków Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie, którzy następnie wzięli udział w uroczystościach patriotycznych w Jednostce Wojskowej i na Cmentarzu Wojennym.

Po zwykłym otwarciu zebrania członkowie Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie minutą ciszy oddali hołd zmarłemu 24 lipca 2009 r. w wieku 81 lat koledze z Mojsławic Henrykowi Zielińskiemu s. Leonarda. Następnie został odczytany list od p. Ewy Siemaszko z gratulacjami za zorganizowaną na wysokim poziomie konferencję pt. „Wydrzeć prawdę – w Wołyniu miłości zbawienie”. Pozdrowienia przesłał też p. Stanisław Maślanka.

Wszyscy zostali zapoznani z treściami artykułów jakie pojawiły się w prasie na temat wydarzeń na Wołyniu podczas II wojny światowej, jak i kwartalnym Biuletynem Informacyjnym 27 WDP AK wydawanym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński 27 WDP AK w Warszawie.

Pan Zb. Kasprowicz zaprezentował dyplomy – pamięci i uznania dla ppłk Franciszka Malickiego oraz pozostałych członków Środowiska, którzy walczyli z hitlerowskim najeźdźcą w 1939 r. Niżej podpisany przedstawił plan zawodów sportowych o Puchar Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie, który został zaakceptowany.

Ustalono również, że przedstawiciele Środowiska wezmą udział w uroczystościach 17 IX związanych z zajęciem terenów polskich przez Armię Czerwoną oraz w uroczystym odsłonięciu Pomnika Partyzanta w Hrubieszowie.

Następnie część osób ze Środowiska wzięła udział w uroczystościach w związku z wybuchem 70 lat temu II wojny światowej, jakie odbyły się od godz. 12.30 na terenie Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie, jak i na Cmentarzu Wojskowym w Hrubieszowie od godz. 16.30 gdzie złożono biało – czerwoną wiązankę na pomniku Pamięci 27 WDP AK i udano się do kościoła pw. Ducha Świętego na mszę św. w intencji Ojczyzny.

***

Ze strony Wikipedia

Ewa Siemaszko

– polska inżynier technolog, badaczka ludobójstwa dokonanego na wołyńskich Polakach podczas II wojny światowej. Jest absolwentką Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od roku 1990 zbiera i opracowuje dokumenty dotyczące losów ludności polskiej na Wołyniu podczas II wojny światowej. Była współautorką wystaw „Zbrodnie NKWD na Kresach Wschodnich II RP: czerwiec-lipiec 1941” w Muzeum Niepodległości w Warszawie w roku 1992 oraz „Wołyń naszych przodków” zorganizowanej w październiku 2002 w Domu Polonii w Warszawie. Współpracuje z Towarzystwem Miłośników Wołynia i Polesia, Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oraz IPN. Za monografię „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945” została wraz z ojcem Władysławem uhonorowana Nagrodą im. Józefa Mackiewicza w roku 2002.

***

Następne zebranie !

Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie odbędzie się we wtorek 6 października 2009 r. od godz. 9.00 również w Muzeum w Hrubieszowie, na które wszystkich członków Środowiska i sympatyków zapraszamy.

Opracował – mak

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009